Команда

Дирекція

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН

Виконавчий директор

yurchyshyn@ti-ukraine.org

АНДРІЙ БОРОВИК

Операційний директор

borovyk@ti-ukraine.org

Програма інноваційних проектів

ВІКТОР НЕСТУЛЯ

Директор програми інноваційних проектів

nestulia@ti-ukraine.org

Координація напрямку з реформування державних закупівель.

СЕРГІЙ ПАВЛЮК

Проектний менеджер

pavliuk@ti-ukraine.org

Робота над розвитком публічного і професійного модулю аналітики закупівель.

ГАННА БОДНАР

Менеджер з грантів

bodnar@ti-ukraine.org

Надання координаційної та організаційної підтримки департаменту; комунікація з партнерами.

ОЛЕКСАНДР АРГАТ

Менеджер з комунікації (Інноваційні проекти)

argat@ti-ukraine.org

Комунікації, щодо участі Transparency International Ukraine в проектах ProZorro, ProZorro.Продажі та DoZorro.

ЄВГЕН БІЛИК

Координатор проектів

bilyk@ti-ukraine.org

Робота над проектами з розвитку електронних сервісів відкритого врядування. Координатор проектів розвитку системи ProZorro.Продажі та моніторингу системи ProZorro

МИХАЙЛО НЕВДАХА

Тренер (інструменти моніторингу)

nevdakha@ti-ukraine.org

Навчання користувачів публічного та професійного модулю аналітики закупівель, аналітичні дослідження.

ІВАН ЛАХТІОНОВ

Проектний менеджер

lakhtionov@ti-ukraine.org

Державні закупівлі.

МАРТА ГОГОЛЬ

Юрист

hohol@ti-ukraine.org

Державні закупівлі.

Програма аналізу політики

ОЛЕКСАНДР КАЛІТЕНКО

Проектний менеджер

kalitenko@ti-ukraine.org

Законотворчість, розвиток сайту www.anticorruption.in.ua, робота з інтернами та волонтерами.

АНДРІЙ СЛЮСАР

Проектний менеджер

sliusar@ti-ukraine.org

Координація напрямку запобігання елітарної корупції

ДМИТРО ЯКИМЧУК

Проектний менеджер / аналітик

yakymchuk@ti-ukraine.org

Напрямок моніторингу декларацій та стилю життя високопосадовців, кампанія «Декларації без декорацій»; координатор проектів.

ОЛЕСЯ АРХИПСЬКА

Експерт з врядування

arkhypska@ti-ukraine.org

Належне врядування, впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Налагодження та підтримка співпраці з органами влади.

Проект НАКО (Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони )

ВІКТОР ПЛАХУТА

Проектний менеджер / Генеральний Секретар

viktor.plakhuta@transparency.org.uk

Моніторинг корупції у сфері оборони.

ТЕТЯНА ШЕВЧУК

Проектний менеджер

shevchuk@ti-ukraine.org

Моніторинг корупції у сфері оборони. Створення та розвиток аналітичних центрів на базі Києво-Могилянської академії та Українського Католицького Університету.

АРТЕМ ДАВИДЕНКО

Експерт з питань оборони

artem.davydenko@transparency.org.uk

Моніторинг, оцінка та аналіз антикорупційних реформ у секторі безпеки та оборони України.

ТАРАС ЄМЧУРА

Експерт з питань оборони

taras.yemchura@transparency.org.uk

Робота над проектами в секторі оборони та безпеки.

Побудова прозорих міст в Україні

КАТЕРИНА ЦИБЕНКО

Проектний менеджер

tsybenko@ti-ukraine.org

Координатор проекту «Побудова прозорих міст в Україні»

АНАТОЛІЙ КОТОВ

Асистент проекту

kotov@ti-ukaine.org

Міжнародні відносини та фандрейзинг

ОЛЕНА КІФЕНКО

Проектний менеджер

kifenko@ti-ukraine.org

Підтримка комунікації з міжнародними організаціями та партнерами. Координація міжнародних проектів.

АНАСТАСІЯ КОЗЛОВЦЕВА

Фандрейзер / Менеджер з міжнародних зв'язків

kozlovtseva@ti-ukraine.org

Реалізація міжнародних проектів. Комунікація з міжнародними організаціями, іншими філіями Transparency International та донорами.

Комунікації

ОЛЬГА ТИМЧЕНКО

Керівник департаменту комунікації

tymchenko@ti-ukraine.org

Комунікаційна політика організації, реалізація інформаційних кампаній, співпраця з медіа.

ІРИНА РИБАКОВА

Менеджер з комунікацій

+38 093 906-78-74

rybakova@ti-ukraine.org

Інформаційний супровід діяльності, написання текстів, зв'язки з громадськістю Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

АНАСТАСІЯ КРАСНОЖОН

Менеджер з комунікацій

krasnozhon@ti-ukraine.org

Ведення соціальних мереж і сайту, інформаційний супровід діяльності, створення фото- та відеоматеріалів

Фінанси

СЕРГІЙ ГЕРАСЬКІН

Фінансовий директор

geraskin@ti-ukraine.org

Фінансовий менеджмент. Фінансове планування, облік і звітність.

ЛЮДМИЛА КОСТЕНКО

Бухгалтер

kostenko@ti-ukraine.org

Фінансовий менеджмент, загальний документообіг.

ТЕТЯНА ІВАНОВА

Бухгалтер

ivanova@ti-ukraine.org

Менеджмент грантів, загальний документообіг.

Переклад

САША АКІНШЕВА

Головний перекладач

akinsheva@ti-ukraine.org

Відбір та організація роботи волонтерів-перекладачів, ведення перекладацького напрямку в TI Україна.

ОКСАНА НЕШКРЕБА

Перекладач

neshkreba@ti-ukraine.org

Підготовка перекладів.

АНАСТАСІЯ ФЕРЕНЦ

Офіс-менеджер

ferents@ti-ukraine.org

Документаційне забезпечення ТІ Україна, організація роботи офісу, підготовка, зустрічей, засідань, нарад тощо