ГРОМАДСЬКА ОЦІНКА ПЕРШОГО РОКУ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Коаліцією з 9 моніторингових громадських організацій України6 було проведено комплексний моніторинг виконання Плану заходів України з впровадження Ініціативи „Партнерство Відкритий Уряд”. Громадськими експертами було проаналізовано поточний стан виконання окремих заходів Плану дій, досліджено позитиви у реалізації ПВУ- ініціативи та ключові виклики у впровадженні.

Оцінювалась діяльність центральних та місцевих органів влади, задіяних у реалізації Плану заходів в період з травня 2012-по жовтень 2013 років. Додаткового, експертами було підготовлено набір рекомендацій для уряду та відповідальних органів влади щодо реагування на виявлені проблеми.

Джерелами інформації для громадських моніторів стали офіційні відповіді органів влади, публічно доступна інформація, а також дані власних спостережень експертів. на результативність моніторингу незначною могли вплинути такі обмежуючі фактори:

  • коротка тривалість процесу оцінювання (3 робочі місяці);
  • ускладнений доступ до окремих органів влади, безпосередньо відповідальних за компонент ПВУ-ініціативи;
  • постійні оновлення результатів ПВУ-ініціатив, особливо передбачених технічних рішень. Моніторинг показав, що центральні органи виконавчої влади України цілком спромож- ні успішно виконувати завдання, поставлені перед ними Планом заходів ПВУ-ініціативи. натомість, органи місцевої влади спроможні виконувати такі завдання лише частково, передусім через складнощі законодавства України.

информация для ПС

информация для ПС

Файли