CPI

Що таке CPI?

Ця абревіатура означає Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) — щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 1995 року. У рейтингу відображено сприйняття корупції від 100 (немає корупції) до 0 (сильна корупція). Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на комбінації незалежних опитувань та оцінок рівня корупції. У дослідженнях беруть участь авторитетні міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі зі Світового банку, Freedom House, World Economic Forum, Азійського та Африканського банків розвитку тощо.

Чому СРІ побудований саме на сприйнятті рівня корупції?

Корупція зазвичай охоплює незаконну діяльність, яка цілеспрямовано ховається і виявляється лише в результаті скандалів, розслідувань або пред’явлення звинувачень. Відповідно, дуже важко дати точну оцінку рівня корупції в різних країнах і територіях, спираючись лише на офіційні дані. Оцінка рівня корупції шляхом підрахунку виявлених хабарів, звинувачень або судових справ проти корупціонерів буде недостатньою для того, щоб встановити об’єктивні показники рівня корупції. Такі дані характеризують якість роботи прокурорів, судів або засобів масової інформації з розслідування і виявлення корупції. Тому найбільш надійним методом порівняння відносних рівнів корупції в різних країнах є вимір сприйняття рівня корупції тими особами, які здатні запропонувати експертну оцінку.