Підвищення ефективності громадського контролю в процесі добору та оцінювання суддів

Мета проекту

Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і зміцненні верховенства права шляхом розбудови інституційної спроможності Громадської ради доброчесності, активізації громадян та підвищення обізнаності щодо діяльності Громадської ради доброчесності.

Конкретні завдання

  1. Забезпечення інституційної спроможності та ефективності Громадської ради доброчесності через підтримку секретаріату та створення мережі фахівців з моніторингу інформації.
  2. Розвиток знань та навичок членів ГРД та працівників секретаріату.
  3. Адвокатування законодавчих змін щодо діяльності Громадської ради доброчесності
  4. Забезпечення системного та повного інформування громадян про діяльність Громадської ради доброчесності.
  5. Активізація громадян до моніторингу способу життя чинних суддів чи кандидатів на суддівські посади.
  6. Налагодження ефективної співпраці з органами судової влади та партнерами з громадянського суспільства.

Прогнозовані результати

Забезпечення інформаційної, організаційної, матеріально-технічної підтримки діяльності Громадської ради доброчесності та її інституційного розвитку.

Якісний аналіз на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на суддівські посади) членами ради.

Підвищення ефективності діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Підвищення ефективності громадського контролю в процесі добору та переатестації суддів.

Підвищенню рівня обізнаності громадян щодо ходу та стану судової реформи.

Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством.

Зміцнення верховенства права.

Тривалість: 12 місяців, грудень 2017 р. – грудень 2018 р.

Донор: Програма реформування сектору юстиції “Нове правосуддя” USAID

Координатори проекту: Козловцева Анастасія, Шиба Ірина