Підтримка ТІ Україна організацій-лідерів у протидії корупції

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це явно недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним пріоритетом. Корупція залишається основною перепоною на шляху економічного розвитку України. Важливими є ефективна протидія корупції в державних установах та загальне зменшення толерантності громадськості до проявів корупції.

ТІ Україна сприятиме розробленню та прийняттю ефективних комплексних антикорупційних програм в ключових урядових установах, працюватиме над посиленням спроможності уряду реалізовувати політики, інструменти та механізми в сфері протидії корупції та надання визначеним установам-лідерам допомоги у розробці ефективних систем обробки скарг та допомоги громадянам орієнтуватися, як діяти у найбільш поширених ситуаціях, що пов’язані з корупцією.

Окрім того, проект націлений на підвищення участі громадян у викриванні корупції та покращення розуміння суспільством корупції та її вартості, зокрема через сприяння користуванню Платформою Декорупція як потенційним «єдиним вікном» комунікації про справи, що пов’язані з корупцією, та заклик до дії з боку громадян щодо спротиву корупції в повсякденному житті.

Тривалість проекту: 15.12.2017 – 30.10.2018

Бюджет: UAH 2 958,366.00
Донор: Менеджмент Сістемз Інтернешнл (MSI)
Координатор проекту: Максим Костецький