Стратегічне бачення

ТІ Україна у 2018 році

Бачення нашого статусу в 2018 році – ми маємо сильну аналітичну складову, основною діяльністю є напрацювання та аналіз антикорупційних політик в Україні, рухаємося до професійного полісі-центру.

У майбутньому:
Ми є потужним представництвом глобального руху, який має єдине бачення світу, де державні структури, ділові кола, громадянське суспільство і щоденне життя людей вільні від проявів корупції. У 2018 ми маємо сильну аналітичну складову, основною діяльністю є напрацювання та аналіз антикорупційних політик в Україні, рухаємось до повноцінного полісі-центру. Ми перебуваємо у перехідній стадії між активістською організацією і полісі-центром.

Наша місія:
Знизити рівень корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.

Наші стратегічні пріоритети:

Відкрите та належне врядування

Ініціативи:
– Створення моніторингової інфраструктури для підвищення доброчесності і ефективності публічних закупівель і продажів.
– Розгортання ініціативи «Відкритий Парламент» і належне впровадження в Україні стандартів глобальної Ініціативи «Партнерство Відкритий Уряд».

Нульова толерантність до корупції

Ініціативи:
– Інформаційно-мобілізаційні антикорупційні кампанії національного рівня.
– Моніторинг ефективності розслідування зловживань режиму Віктора Януковича.
– Посилення доброчесності українського бізнесу, а саме: аналітично-моніторингова робота (консультування бізнесу, написання антикорупційних політик, compliance policy; рейтинги).
– Моніторинг проявів конфлікту-інтересів у діяльності топ-посадовців та політичних діячів країни.
– Розробка та імплементація механізмів контролю прозорості політичних фінансів.
– Сприяння вільному доступу до державних баз даних та реєстрів.

Ефективні борці з корупцією

Ініціативи:
– Юридична та організаційна підтримка викривачів корупції.
– Інформаційна та консультативна підтримка борців із корупцією.
– Сприяння розбудові та розвитку антикорупційних державних органів, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції.
– Розвиток тематичних та регіональних партнерських мереж борців із корупцією.
– Перезавантаження українських судів та переатестація їх кадрів + антикорупційний суд.

Стратегічні пріоритети Transparency International Україна на 2016 – 2018 роки

Бачення та ініціативи Transparency International Україна в 2018 році.