Duration:

Deadline:

April 12, 2024

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – TI Україна) для підтвердження фінансової звітності про виконання проєкту оголошує тендер на закупівлю послуг з проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки реалізації грантового проєкту.

Мета тендеру: відбір незалежних суб’єктів аудиторської діяльності для закупівлі послуги з проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки фінансового звіту ТІ Україна за результатами реалізації грантового проєкту, який було надано European Union Anti-Corruption Initiative (EUACI) для підтримки інституційного розвитку ТІ Україна за період з 01/09/2022 року по 31/03/2024 року.

Аудиторська перевірка має бути проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA 800/805), Міжнародного стандарту супутніх послуг (ISRS) 4400, виданими Радою з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації (IAASB), вимог щодо фінансової звітності, які визначені в Угоді про співпрацю між EUACI та TI Україна, а також правил та вимог Міністерства закордонних справ Данії.

З переможцем тендеру буде підписано угоду про надання аудиторських послуг з перевірки фінансової звітності за проєктом (примірник договору у Додатку 4).

 • Термін надання послуг: Аудит має розпочатися не пізніше 22 квітня 2023 року. Звіт про результати аудиту повинен бути наданий ТІ Україна не пізніше 30 квітня 2024 року.*

*У зв’язку з військової агресією Росії, можливі зміни в строках. Всі зміни будуть обговоренні з переможцем тендеру.

 • Очікуваний результат аудиту: Аудиторський висновок (звіт) щодо відповідності наданого фінансового звіту вимогам EUACI та реальним витратам ТІ Україна, які мали місце в процесі реалізації проєкту та відображені в фінансовому (управлінському) обліку ТІ Україна. Аудиторський звіт повинен бути оформлений окремо українською та англійською мовами.
 • Кінцевий строк прийому пропозицій: 15:00 12 квітня 2024 року.
 • Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг: подані в Додатку 1.
 • Технічні вимоги до предмету закупівлі: подані в Додатку 2.
 • Перелік документів від учасників, які потрібні для підтвердження статусу учасника:
 • Заповнена форма комерційної пропозиції із зазначенням вартості послуг учасника (Додаток 3);
 • Інформація про відповідність кваліфікаційним критеріям за Додатком 1:
 • Довідка про досвід проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки відповідно до п.1;
 • Інші документи про підтвердження права на здійснення відповідної діяльності, передбачені в п.2;
 1. Правила оформлення комерційної пропозиції:
 • Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з темою листа «EUACI Комерційна пропозиція: фінансовий аудит».
 • Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй комерційній пропозиції несе учасник.
 • Документи пропозиції учасника повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника, який має права на підпис такої пропозиції. У разі підписання документів уповноваженою особою у складі пропозиції учасник подає документ, що підтверджує повноваження підписання пропозиції.
 • Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 30 днів з дати закінчення терміну надання пропозицій.
 • У разі, якщо комерційна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до оцінки.
 1. Договір про закупівлю не може бути укладено з учасниками, які під час процедури закупівлі:
 • Мають конфлікт інтересів (є членом органів управління або членом ТІ Україна, має родинні стосунки з членами органів управління ТІ Україна, тощо).
 • Про яких ТІ Україна стало відомо, що учасник подає неправдиву інформацію при подачі тендерної пропозиції, або учасник не надав необхідну інформацію.
 • Якщо донор проєкту European Union Anti-Corruption Initiative (EUACI) матиме підстави для відмови у контрактуванні обраного переможця закупівлі.

 

 • Критерії оцінювання комерційних пропозицій та їх вагові коефіцієнти:
Критерій оцінки Ваговий коефіцієнт Документи, які підтверджують відповідність критерію
1. Ціна 60 Комерційна пропозиція
2. Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях 20 Документи, подані у складі комерційної пропозиції
3. Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки міжнародних проєктів, що фінансуються іноземними донорами 20 Документи, подані у складі комерційної пропозиції

Пояснення розрахунку за критеріями оцінювання:

 1. 60 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «Ціна». Оцінка буде відбуватись на підставі порівняння запропонованих цін, поданих учасниками. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією (мінімальною ціною).

Обчислювальна кількість балів = (мінімальна ціна учасника / ціна обчислювального учасника) х 60.

 1. 20 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях».
Рівень підтвердження досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях Максимально можлива кількість балів
1. Наявність досвіду проведення від 5 до 10 аудитів 5
2. Наявність досвіду проведення від 10 до 20 аудитів 10
3. Наявність досвіду проведення від 20 аудитів 20

 

 1. 20 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки міжнародних проєктів, що фінансуються іноземними донорами».
Рівень підтвердження досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях Максимально можлива кількість балів
1. Наявність досвіду проведення від 0 до 3 аудитів 5
2. Наявність досвіду проведення від 3 до 7 аудитів 10
3. Наявність досвіду проведення від 7 аудитів 20

 

 1. Строк визначення переможця: протягом 3 (трьох) робочих днів з дати завершення прийому пропозицій та з можливістю продовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у комерційних пропозиціях, не більше ніж на 3 (три) робочих дні.
 2. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Результати тендеру будуть оприлюднені на сайті організації. Переможцю тендеру упродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.

 

Інформація що допоможе при формуванні комерційної пропозиції:

 • ТІ Україна громадська організація з кодом неприбутковості 0032.
 • Сума бюджету проєкту – 200 000 EUR.
 • Задіяно 13 співробітників.
 • 500 банківських операцій.
 • 90 контрагентів.
 • Звіт за проєктом сформовано касовим методом, що відповідає вимогам EUACI.

Для отримання додаткової інформації щодо технічного завдання та участі у тендері, можна звернутись у письмовій формі до фінансового директора ТІ Україна Гераськіна Сергія за електронною адресою [email protected].

ТI Україна залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

До оцінювання згідно критеріїв оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення може призвести до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.