2022-06-30 13:45:29

Н А К А З

Про затвердження Регламенту функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації  пілотного проекту в частині забезпечення автоматизації обліку надання медичних послуг

На виконання положень Меморандуму про спільну діяльність щодо створення в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я від 16 березня 2017 року

.НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Регламент функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині автоматизації обліку надання медичних послуг, що додається.
 2. Встановити, що усі зміни та доповнення до Регламенту здійснюються адміністратором та набувають чинності з дати опублікування на офіційному веб-сайті ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” Україна www.ti-ukraine.org
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” www.ti-ukraine.org.

Виконавчий директор

Transparency International Україна Ярослав Юрчишин

РЕГЛАМЕНТ

функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення  автоматизації обліку надання медичних послуг

I. Загальні положення

1.1. Регламент функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення автоматизації обліку надання медичних послуг (надалі – Регламент) визначає правила, які регулюють порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я під час реалізації пілотного проекту, а також відносини (включаючи права, обов’язки та відповідальність), що складаються між учасниками (адміністратором, операторами, користувачами) в процесі здійснення дій в електронній системі охорони здоров’я.

 

1.2. У Регламенті терміни вживаються в такому значенні:

 

адміністратор центральної бази даних (надалі – адміністратор) – Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, яка визначена уповноваженою особою, що володіє центральною базою даних;

 

декларація про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги (далі – декларація) – це документ, який підтверджує факт надання пацієнтом згоди на отримання первинної медичної допомоги у лікаря первинної ланки та є підставою для отримання лікарем коштів за обслуговування пацієнта;

 

медична інформаційна система (надалі – МІС) – інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи охорони здоров’я та забезпечує реєстрацію користувачів, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації і документів щодо надання медичних послуг, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

 

керівник постачальника медичних послуг (надалі – керівник ПМП) – це фізична особа, яка відповідно до установчих документів має право вчиняти юридично значимі дії від імені ПМП без довіреності;

 

кінцеві користувачі – медичні працівники, інформація про яких внесена до електронної системи охорони здоров’я уповноваженим користувачем, та які вносять до електронної системи охорони здоров’я інформацію про декларації і пацієнтів;

 

комісія – комісія, що утворюється при Громадській організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна” з метою розгляду звернень про порушення в роботі МІС та прийняття рішення про відключення МІС від Системи;

 

користувач системи – особа, що зареєстрована в електронній системі охорони здоров’я відповідно до вимог цього Регламенту;

 

конфіденційна інформація – інформація, яка містить персональні дані (в тому числі – інформація, що стосуються стану здоров’я особи), та інформація про обліковий запис (порядок його створення, використання, режим доступу – зокрема засоби ідентифікації – СМС повідомлення) та пароль користувача, за допомогою якого забезпечується доступ до Системи;

 

медичний працівник – лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр, який перебуває у трудових відносинах із суб’єктом надання первинної медичної допомоги;

 

постачальники медичних послуг (надалі – ПМП) – заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали/мають намір укласти договір про медичне обслуговування населення з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів;

 

оператор електронної медичної інформаційної системи (надалі – оператор) – юридична особа, або фізична особа-підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на володіння медичною інформаційною системою, що підключена до електронної системи охорони здоров’я відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом;

 

особистий кабінет – автоматизоване робоче місце користувача Cистеми, яке забезпечує доступ до виконання ним функцій, реалізації прав та виконання обов’язків в електронній системі охорони здоров’я;

 

пацієнти – це фізичні особи, які отримують первинну медичну допомогу у постачальників медичних послуг;

 

реєстри – це реєстр постачальників медичних послуг, реєстр лікарів з надання первинної медичної допомоги (медичні працівники), працівників, реєстр пацієнтів та реєстр декларацій;

 

реєстр декларацій – це автоматизована система з інформацією про декларації;

 

реєстр медичних працівників – це автоматизована система з інформацією про медичних працівників;

 

реєстр ПМП – це автоматизована система з інформацією про постачальників медичних послуг;

 

реєстр пацієнтів – це автоматизована система з інформацією про фізичних осіб, які отримують первинну медичну допомогу у постачальників медичних послуг та підписують декларації;

 

робочий час – проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

 

електронна система охорони здоров’я (далі – Система) – інформаційно-телекомунікаційна система, що, зокрема, забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління інформацією про пацієнтів шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та МІС, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI). В електронній системі охорони здоров’я, зокрема, формуються та ведуться реєстри постачальників медичних послуг, медичних працівників, застрахованих осіб (пацієнтів) та декларацій.

 

уповноважені користувачі – це керівник ПМП або працівник ПМП, який уповноважений керівником ПМП на внесення інформації до Cистеми про кінцевих користувачів та має свій ЕЦП;

 

центральна база даних (далі – ЦБД) – це частина електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує створення, зберігання та автоматичний обмін інформацією з реєстрів та інформацією і документами про надання медичних послуг, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

 

Інші терміни, що використовуються в Регламенті, вживаються в значенні, визначених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”.

 

1.3. Суб’єктами Регламенту є адміністратор, оператори, постачальники медичних послуг, уповноважені користувачі, кінцеві користувачі.

 

1.4. Регламент є обов’язковим для всіх його суб’єктів. Користування Системою автоматично означає, що суб’єкти ознайомлені з вимогами цього Регламенту та з будь-якими його змінами або додатками.

 

1.5. Внесення інформації та доступ до Системи є безоплатним.

 

1.6. Уповноважені користувачі та кінцеві користувачі отримують доступ до Системи виключно через МІС.

 

II. Права та обов’язки оператора МІС та користувачів Системи

 

2.1. Оператор повинен забезпечити можливість отримання, обробки, автоматичного обміну та надання інформації та документів щодо надання медичних послуг пацієнтам постачальниками медичних послуг в електронній формі з використанням МІС. Оператор повинен, у разі внесення змін до цього Регламенту, привести, у місячний строк з дня внесення змін, функціональні характеристики та можливості МІС у відповідність з такими змінами. Оператор регулює правовідносини з ПМП самостійно на умовах, що не суперечать цьому Регламенту.

 

2.2. Оператор повинен відповідати таким вимогам:

 

 • бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;
 • мати в наявності інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що передбачена частиною другою статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

 

– не мати порушення провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

 

– мати законні підстави для використання МІС відповідно до вимог цього Регламенту.

 

2.3. Оператор повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до Системи, інформаційну та консультаційну підтримку щодо користування Системою, зокрема своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки користувачів Системи та забезпечити:

 

2.3.1. керівнику ПМП:

 

можливість реєстрації ПМП в Системі;

 

можливість внесення інформації та, у разі необхідності, змін до інформації про уповноваженого користувача (користувачів);

 

підтвердження особи керівника ПМП за допомогою електронного цифрового підпису під час реєстрації та внесення інформації та розміщення документів в Системі;

 

створення особистого кабінету ПМП та кабінетів уповноважених користувачів.

 

2.3.2. уповноваженому користувачу:

 

можливість внесення інформації та, у разі необхідності, змін до інформації про кінцевих користувачів;

 

підтвердження особи уповноваженого користувача за допомогою електронного цифрового підпису під час внесення інформації та розміщення документів в Системі;

 

створення в особистому кабінеті уповноваженого користувача особистих кабінетів кінцевих користувачів.

 

2.3.3. кінцевому користувачу:

 

можливість підтвердження достовірності внесеної в Систему інформації шляхом відправлення смс повідомлення з кодом підтвердженням на номер телефону, вказаний пацієнтом та внесенням цього коду у Систему або шляхом завантаження файлу з відсканованим документом, що посвідчує особу пацієнта;

 

підтвердження особи кінцевого користувача за допомогою електронного цифрового підпису під час внесення інформації та розміщення документів в Системі.

 

2.3.4. надання логіну та паролю для входу в особистий кабінет на МІС користувачам Системи шляхом надсилання електронного листа на вказаний e-mail;

 

2.3.5. перевірку достовірності реєстраційних даних та інформації про ПМП;

 

2.3.6. передачу інформації про ПМП, кінцевих користувачів, декларацій та пацієнтів до реєстрів;

 

2.3.7. безперебійний обмін інформацією з ЦБД, зокрема можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією;

 

2.3.8. захист інформації від несанкціонованого доступу. Захист повинен забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації. Методи та способи захисту інформації МІС визначає самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства та наявних сучасних технічних засобів;

 

2.3.9. надання консультаційної підтримки користувачів з питань, пов’язаних з функціями Системи реалізованими засобами даного МІС, в робочий час за вказаними на сайті МІС телефонними номерами та електронною поштою.

 

2.4 Оператор має право:

 

блокувати доступ користувачів зареєстрованих в МІС у випадку недотримання ними положень цього Регламенту або договору з ПМП до повного усунення допущених порушень.

 

2.5. Користувачі Системи зобов’язані:

 

2.5.1. дотримуватись положень цього Регламенту та договору з ПМП під час користування Системою;

 

2.5.2. надавати документи та інформацію оператору з метою забезпечення можливості перевірки достовірності введеної інформації до Системи під час реєстрації;

 

2.5.3. надавати достовірну інформацію під час реєстрації;

 

2.5.4. своєчасно вносити зміни до інформації, поданої при реєстрації в Системі;

 

2.5.5. забезпечувати збереження в таємниці авторизаційних даних. При виникненні підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами повідомляти про це оператора протягом 1 робочого дня.

 

III. Права та обов’язки адміністратора

 

3.1 Адміністратор повинен забезпечити:

 

3.1.1. безперебійне функціонування Системи та рівний доступ користувачів та операторів до неї;

 

3.1.2. можливість отримання, обробки, автоматичного обміну та надання інформації до/з реєстрів;

 

3.1.3. безперебійний обмін інформацією з МІС, зокрема: можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про надання медичних послуг між ЦБД та МІС;

 

3.1.4. захист інформації від несанкціонованого доступу. Захист повинен забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

 

3.1.5. своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки користувачів Системи та операторів на сайті http://www.ehealth-ukraine.org/. Повідомляти операторів про таке розміщення протягом 5 робочих днів, якщо така інформація має істотне значення для дотриманні умов цього Регламенту шляхом відправлення листа та електронну пошту оператора.

 

3.1.6. надання консультаційної підтримки МІС з питань, пов’язаних з функціонуванням Системи, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, в робочий час.

 

3.2. Адміністратор має право:

 

3.2.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої оператором.

 

3.2.2. Блокувати доступ МІС до Системи у разі недотримання оператором положень цього Регламенту до повного усунення допущених порушень;

 

3.2.3. Відключати МІС від Системи у разі настання випадків, визначених у пункті 6.8.цього Регламенту.

 

3.2.3. Здійснювати модернізацію ЦБД та вносити зміни до цього Регламенту.

 

3.2.4. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до Системи з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі, попередньо уклавши з такою особою договір. Надання прав адміністрування повинно відбуватись за погодженням із комісією. Надання прав адміністрування не впливає на порядок роботи системи, що затверджений цим Регламентом.

 

3.3. Адміністратор зберігає та оброблює персональні дані у встановленому законом порядку.

 

IV. Реєстрація ПМП та користувачів в Системі.

 

4.1. Реєстрація ПМП та користувачів в Системі здійснюється через МІС за допомогою використання електронного цифрового підпису відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”. Накладаючи електронний цифровий підпис на інформацію, дані та документи внесені до Системи, керівники ПМП та користувачі автоматично погоджуються на збір та обробку, інформації, даних, в тому числі персональних даних та підтверджують достовірність внесених ними інформації і даних. Перед реєстрацією керівнику ПМП через МІС надається посилання на цей Ргламент для ознайомлення та надання згоди на приєднання до Регламенту. Типова форма заявки про згоду на обробку персональних даних наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

 

4.2. Реєстрація ПМП в Системі здійснюється керівником ПМП через МІС. Для реєстрації ПМП необхідно внести наступні дані та інформацію в Систему:

 

 • код ЄДРПОУ;
 • організаційно-правова форма;
 • повна назва ПМП;
 • скорочена назва (за наявності);
 • публічна назва (якщо відрізняється);
 • види діяльності (КВЕД);
 • місцезнаходження: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі/приміщення;
 • місце надання послуг: область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі/приміщення;
 • інформація про засновника : ПІБ, ідентифікаційний код або найменування, місцезнаходження;
 • керівник ПМП (підписант): ПІБ; стать; дата народження; населений пункт та країна народження; номер картки; серія, номер паспорту; ІПН; номер телефону, e-mail;
 • державна акредитація: категорія, дата видачі, термін дії, наказ МОЗ (дата, номер).
 • ліцензія (ліцензії): серія, номер, дата видачі та термін дії.
 • контакти закладу: номер телефону (номери телефонів) та email.

 

4.3 Для реєстрації уповноважених користувачів керівник ПМП вносить до Системи таку інформацію:

 

 • ПІБ уповноваженої особи;
 • посада;
 • стать;
 • дата народження;
 • серія, номер паспорту;
 • ІПН;
 • номер контактного телефону (телефонів), e-mail.

 

4.4. Для реєстрації медичних працівників уповноважена особа вносить до Системи наступну інформацію:

 

 • ПІБ медичного працівника;
 • стать;
 • дата народження;
 • серія, номер паспорту;
 • ІПН;
 • номер контактного телефону(телефонів), e-mail;
 • основна спеціальність, за якою працює у ПМП медичний працівник;
 • освіта (країна, населений пункт, офіційна повна назва навчального закладу, рік завершення, номер та серія диплому, спеціальність за дипломом, кваліфікація за дипломом).
 • фаховий рівень: атестація (присвоєння або підтвердження, вид, кваліфікаційна категорія), дата отримання, термін дії, номер посвідчення та назва органу, що проводив атестацію;
 • підвищення кваліфікації: спеціальність, вид підготовки (інтернатура, спеціалізація, передатестаційний цикл, тематичне вдосконалення, курси інформації, стажування), номер сертифікату, дата підвищення/отримання кваліфікації, офіційна повна назва навчального закладу;
 • науковий ступінь: серія та номер диплома або атестата, дата видачі, офіційна повна назва навчального закладу, а також країна і місто де отримано наукову ступінь.

 

4.5. Після реєстрації керівник ПМП та користувачі повинні мати доступ до свого особистого кабінету у МІС. МІС надає керівнику ПМП та користувачам логін та пароль для входу до особистого кабінету шляхом направлення електронного листа на вказаний e-mail. Керівник ПМП та користувачі після реєстрації на МІС отримують додатковий логін та пароль для забезпечення доступу до інформації і даних введеними ними у Систему.

 

4.6. Оператори відповідають:

 

за передачу інформації до Системи, у тому вигляді, в якому її вніс користувач;

 

за перевірку достовірності інформації про ПМП, внесеної користувачами до Системи під час реєстрації.

 

4.7. Після реєстрації ПМП та кінцевих користувачів МІС автоматично передає дані та інформацію до реєстрів.

 

4.8. У випадку зміни інформації та/або документів, що вводилися керівником ПМП та користувачами під час реєстрації в Системі, протягом одного робочого дня з моменту настання такої обставини зазначені особи повинні внести зміни до інформації та даних в Системі.

 

V. Вимоги до функціонування Системи

 

5.1. Система повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо надання медичних послуг, можливість доступу до цієї інформації користувачів, пацієнтів, та інших осіб відповідно до положень цього Регламенту і відповідати вимогам щодо:

 

 • можливості здійснювати обмін інформацією через визначений API;
 • можливості здійснювати авторизацію і аутентифікацію користувачів;
 • системи збереження даних, що здійснює зберігання протягом не менш як 10 років усіх документів, що надійшли від керівників ПМП, уповноважених користувачів та кінцевих користувачів та забезпечує автоматичне резервування і відновлення даних;
 • забезпечення безперервності процесу обліку надання медичних послуг;
 • забезпечення безперервності роботи Системи (за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв).

 

5.2. МІС повинні відповідати вимогам щодо наявності:

 

 • інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність користувачам реєструватися в Системі, завантажувати документи, накладати ЕЦП на інформацію та документи, що формуються користувачами з метою обліку надання медичних послуг;
 • загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують можливість реєстрації та доступу ПМП та користувачів до Системи;
 • можливості здійснювати обмін інформацією через API інструкції з детальною інформацією про користування таким МІС, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів. Інструкція повинна бути розміщена на сайті МІС українською мовою.

 

5.3. Тимчасове припинення роботи ЦБД та/або МІС для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, надсилаються усім користувачам та оприлюднюються на офіційному веб-сайті адміністратора не пізніше, ніж за 2 робочі дні до дати початку проведення таких робіт.

 

5.4. У разі виникнення у оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть за собою неможливість роботи в Системі, на сайті МІС у строк, що не перевищує 2 годин з моменту відновлення працездатності МІС, розміщується відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи, дату і час відновлення доступу до Системи.

 

5.5. Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований м. Київ (UTC +2). Формат позначення дати в Системі – день. місяць. рік, формат часу – години: хвилини і години: хвилини: секунди. (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

 

VI. Порядок підключення /відключення МІС до/від Системи.

 

6.1. Підключення МІС до Системи здійснюється адміністратором на підставі отриманої заявки відповідно до форми, наведеної в Додатку 2 до цього Регламенту від оператора та після проходження тестування.

 

6.2. Заявка на приєднання до Регламенту та підключення МІС до Системи подається на адресу адміністратора в письмовому вигляді або в електронному вигляді на електронну адресу bugay@ti-ukraine.org і оприлюднюється на сайті адміністратора.

 

В разі подання заявки в електронному вигляді, така заявка подається разом із усіма додатками в одному файлі формату *.pdf та підписується електронним цифровим підписом керівника юридичної особи чи фізичною особою-підприємцем. До заявки на підключення додається інформація про відповідність оператора вимогам, встановленим у пункті 2.2 цього Регламенту та відповідності МІС вимогам, встановленим у пункті 5.2. цього Регламенту. Така інформація подається у довільній формі.

 

6.3. Адміністратор не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня отримання заявки від оператора випускає і передає уповноваженій особі оператора тестовий ключ для проведення робіт з розроблення і тестування. Тестування здійснюється відповідно до Тестової програми, що затверджується адміністратором та оприлюднюється на його офіційному сайті через 5 робочих днів після затвердження цього Регламенту.

 

6.4. Тестування МІС проводиться адміністратором. За результатами тестування адміністратор оформляє висновок на підставі автоматично сформованої системою автоматизованого тестування інформації, а також протоколів ручного тестування у вигляді списку знайдених помилок та протягом одного робочого дня надсилає його оператору.

 

6.5. Тестування МІС відбувається в тестовому середовищі та згідно тестових даних, визначених адміністратором. Адміністратор забезпечує те, що тестове середовище і дані в ньому не мають зв’язків і наслідків в продуктивному середовищі Системи.

 

6.6. Для забезпечення можливості функціонування МІС, що успішно пройшли тестування в Системі, адміністратором випускається продуктивний ключ і безоплатно передається оператору МІС не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту отримання результатів тестування. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі письмового звернення оператора або оновлення ключів адміністратором.

 

6.7. Адміністратор публікує перелік та посилання на веб-сторінки підключених до Системи МІС або операторів, що приєдналися до цього Регламенту на веб-порталі Системи.

 

6.8. МІС відключається від Системи у разі якщо виявлені наступні факти:

 

 • порушення вимог щодо цілісності даних, внесених в Систему;
 • розголошення конфіденційної інформації, внесеної в Систему;
 • технічного втручання в дані або підміни даних в Системі.

 

Рішення про відключення МІС від Системи приймає комісія на підставі звернення та інформації, отриманих від адміністратора, та/або на підставі скарг користувачів МІС. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення. Технічні порушення, пов’язані з роботою МІС, реєструються адміністратором і оприлюднюються на сайті адміністратора. Комісія розглядає звернення протягом 20 робочих днів після їх отримання. Під час розгляду звернення комісія надсилає запит до оператора щодо надання пояснення по зверненню чи скарзі. Комісія приймає рішення щодо необхідності відключення МІС від Системи на основі усіх отриманих матеріалів та протягом одного робочого дня повідомляє оператора шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу з одночасним оприлюдненням такого повідомлення на сайті адміністратора. За потреби, комісія має право залучати експертів та консультантів на пояснення з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені співробітники МІС або пов’язані з ними особи.

 

6.9. Персональний та кількісний склад комісії затверджується адміністратором у положенні про комісію. Положення про комісію затверджується протягом 5 робочих днів після затвердження регламенту адміністратором та оприлюднюється на сайті адміністратора. Керівництво та організацію роботи комісії здійснює її голова. За відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови. Комісія керується актами чинного законодавства, цим Регламентом та положенням про комісію.

 

Формою роботи комісії є засідання, які є відкритими. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Особи, присутні на засіданні комісії, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії. Формат засідань може передбачати присутність членів комісії віддалено, за допомогою засобів зв’язку та інших телекомунікаційних послуг. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар.

 

6.10. Під час процесу відключення оператор повинен забезпечити конфіденційність, цілісність та збереження даних, що містяться на МІС;

 

6.11. Оператор після усунення порушень може повторно подати заявку на підключення до Системи. Оператор, який не забезпечив виконання на своєму МІС вимог, визначених у пункті 6.10. цього розділу, не має права подавати повторну заявку на підключення. Підтвердженням факту усунення порушень є наведення доказів функціонування МІС, зокрема, для суб’єкта, який подав скаргу.

 

VІI. Внесення декларацій та інформації до Системи, зберігання документів, даних і інформації.

 

7.1. Під час використання Системи документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

 

7.2. Кожен з користувачів Системи уповноважений на внесення лише певного виду та обсягу інформації та даних у Систему. Внесення інформації та даних до Системи обов’язково засвідчується електронним цифровим підписом, крім інформації та даних про медичних працівників, які можливо вносити без накладення електронного цифрового підпису.

 

7.3. Керівник ПМП та користувачі мають право вносити зміни, виправлення та уточнення/доповнення до інформації та даних, які вони уповноважені вносити до Системи. Вся історія змін інформації зберігається в ЦБД і є доступна для перегляду. Внесення змін до даних та інформації про пацієнта відбувається лише шляхом підписання нової декларації з таким пацієнтом та внесення інформації з нової декларації у Систему.

 

7.4. У разі внесення зміни до інформації, що міститься у ЦБД, користувач завантажує нову версію інформації, що була вже занесена у Систему. У цьому випадку у Системі доступні всі версії наданої інформації відповідно до часу їх внесення у Систему. У разі необхідності внесення виправлення помилок, уточнення/доповнення в інформацію, що міститься у ЦБД, користувач створює додатковий запис, в якому виправляє, уточнює або додає інформацію, яка була некоректно введена або відсутня у Системі до цього. У цьому випадку у Системі доступні тільки зміни.

 

7.5. Інформацію про декларації та пацієнтів вносять до Системи кінцеві користувачі. Оператор забезпечує створення електронної форми для внесення інформації з декларації у Систему. Під час внесення даних про пацієнта у Систему відбуватиметься миттєва та віддалена перевірки фізичної наявності пацієнта, з яким підписується декларація, за допомогою смс-повідомлення на зазначений номер мобільного телефону або надання скан/фото-копії документів пацієнта (паспорту у формі книжки або у формі ID картки, облікової картки платника податків – ІПН). Віддалена перевірка (через скан/фото-копії документів пацієнта) застосовується лише у випадках, коли миттєва перевірка (через смс повідомлення) неможлива.

 

Перед заповненням декларації медичний працівник має обов’язково перевірити документи пацієнта, що засвідчують особу та необхідні для підписання декларації. Інформація про декларацію в Системі обов’язково підписується електронним цифровим підписом кінцевого користувача та після підписання стає доступною в Системі.

 

7.6. Усі документи, відомості, інформація, пов’язані з медичною інформацією та обліком надання медичних послуг пацієнтам ПМП, зберігаються в Системі з урахуванням наступних вимог:

 

– документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

– інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

– має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

– у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

 

7.7. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку документи, відомості та інформація зберігаються безстроково.

 

7.8. Вся інформація розміщується в Системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі “Інтернет”, адреси електронної пошти). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів забороняється.

 

VIІI. Розгляд звернень та скарг щодо порушень в Системі.

 

8.1. У разі отримання кінцевим користувачем Системи звернення з вимогою щодо усунення порушення допущеного під час здійснення обліку надання медичних послуг пацієнтам, користувач зобов’язаний вжити належних заходів для вирішення питань, зазначених у зверненні. Звернення має бути розглянуто протягом 20 робочих днів з дня його отримання. Результати розгляду повідомляються заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення за зверненням.

 

8.2. Результати розгляду звернення можуть бути оскаржені заявником до адміністратора. Для цього заявник має право направити своє звернення до адміністратора у письмовому вигляді на адресу офіційного місцезнаходження адміністратора або у електронному вигляді на адресу електронної пошти: bugay@ti-ukraine.org. Адміністратор зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів з дня її отримання та повідомити про результати розгляду заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.

 

IX. Відповідальність оператора, користувачів та адміністратора

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Регламентом, оператор, адміністратор та користувачі несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

9.2 Користувачі, оператор, адміністратор несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені цим Регламентом, що спричинили шкоду (матеріальну, моральну) та/або збитки. Особа, внаслідок дії якої була спричинена шкода та/або збитки, повинна відшкодувати їх особі, що понесла збитки або якій спричинена шкода, в повному обсязі. Відповідальність особи визначається на підставі рішення комісії.

 

9.3. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в Системі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

 

9.4. Користувач несе відповідальність за зміст та достовірність інформації, яка розміщується ним в Системі. МІС має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісії та адміністратору про такі випадки.

 

9.5. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані суб’єктам Регламенту, їх витрати у таких випадках:

 

 • недотримання користувачами вимог Регламенту;
 • відсутність у користувача Регламенту комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що відповідають вимогам стосовно роботи на МІС;
 • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися в комп’ютерній техніці, що не дозволило користувачам вчинити певні дії на МІС;
 • наявність недоліків у роботі мережевих систем та обмежень, а також збою в роботі апаратно-технічного комплексу користувача, що призвели до не регламентованих і непередбачених тимчасових відключень від мережі Інтернет та не дозволили вчинити певні дії на МІС;
 • недотримання користувачем правил зберігання особистого ключа, передача співробітником, відповідальним за роботу на МІС, особистого ключа третім особам, які не мають відповідних повноважень;
 • в інших випадках, установлених законодавством.

 

Оператор зобов’язаний повідомляти адміністратора про зміну мінімальних вимог до комп’ютерної техніки та необхідог набором програмно-технічних можливостей, в

 

9.6. Усі суперечки і спори вирішуються суб’єктами Регламенту в порядку, встановленому законом.

 

Додаток 1 до Регламенту

Я, ___________, (прізвище, ім’я та по батькові) ( “___”____________ ___ року народження, паспорт серія ___ № _______________ ) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” з метою ведення реєстру медичних працівників в Системі та забезпечення її функціонування надаю згоду оператору_______(дані юридичної особи на підставі – документ, що регулює правовідносини між МІС та користувачем) та адміністратору на:

1) обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:

 

 • ПІБ, стать, дата народження;
 • серія, номер паспорту;
 • відомості про реєстрацію місця проживання особи;
 • ІПН;
 • номер контактного телефону(телефонів), e-mail;
 • освіта (країна, населений пункт, офіційна повна назва навчального закладу, рік завершення, номер та серія диплому, спеціальність за дипломом, кваліфікація за дипломом);
 • основна спеціальність в ПМП;
 • фаховий рівень: атестація (присвоєння або підтвердження, вид, кваліфікаційна категорія), дата отримання, термін дії, номер посвідчення та назва органу, що проводив атестацію;
 • підвищення кваліфікації: спеціальність, вид підготовки (інтернатура, спеціалізація, передатестаційний цикл, тематичне вдосконалення, курси інформації, стажування), номер сертифікату, дата підвищення/отримання кваліфікації, офіційна повна назва навчального закладу;
 • науковий ступінь: серія та номер диплома або атестата, дата видачі, офіційна повна назва навчального закладу, а також країна і місто де отримано наукову ступінь.

 

2) використання моїх персональних даних адміністратором в частині обробки цих даних з метою ведення реєстру, в тому числі використання моїх персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними;

 

3) поширення моїх персональних даних, що передбачає дії оператора МІС та адміністратора щодо передачі відомостей про фізичну особу з МІС до ЦБД з метою забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я;

 

4) доступ до моїх персональних даних третіх осіб, що визначає дії оператора МІС та адміністратора у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе.

 

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію для оновлення моїх персональних даних.

 

Додаток 2 до Регламенту

Виконавчому директору

ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”

Юрчишину Я.Р.

01024, м.Київ, пров. Костя Гордієнка , буд. 2 А

вих. №:______

від __.__.____ р.

Заявка на приєднання до Регламенту та підключення до Системи

_____________повна_назва_організації_____(Код ЄДРПОУ: ____), в особі __посада____ПІБ___, який діє на підставі _____статуту/наказу/інше___,

або

Фізична особа – підприємець __ПІБ__, зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань __.__.____ року, номер запису: _______________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________,

висловлює свою згоду про приєднання до умов та положень Регламенту функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення управління медичною інформацією та автоматизацією обліку надання медичних послуг.

Підтверджуємо/ю, що _____________повна назва організації/ФОП_____ має всі законні підстави для використання МІС “___назва_МІС___” для цілей, передбачених Регламентом, та просимо/шу надати можливість проходження тестування відповідно до Тестової програми для підключення МІС “___назва_МІС___” до Системи.

Дані про МІС “___назва_МІС___
Веб-сайт
Тип системиДодаток Windows / Додаток оглядача інтернет(браузера) / Додаток для смартфонів або планшетів/ інше
Мінімальні вимоги до програмного та апаратного забезпеченняВерсія операційної системи, вимоги до апаратної частини, вимоги до дискового простору
Використання сторонніх Cloud сервісів для збору і збереження інформації (якщо є)Google Drive / Dropbox / S3 / інше
Методи аутентифікації користувачів в системіLDAP/Active Directory/oauth/SMS/інше.
(вказати яка система є провайдером аутентифікації)
IP адреси серверів, які будуть підключатись до Системи

Контактні дані:

e-mail:

тел.:

Посада підпис ПІБ

м.п.