Тривалість:

липень 2022 року

Дедлайн подачі:

16 Липня, 2022

Громадська організація “Трансперенсі Інтернешнл Україна” (далі – “TI Україна”) для підвищення якості фінансового контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності, оголошує тендер на закупівлю послуг з проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки за результатами діяльності грантового проєкту “Ефективне управління державними активами та громадський нагляд”. Проєкт реалізується за підтримки Посольства Швеції в Україні.

1.   Предмет закупівлі та його ключові технічні та якісні характеристики: послуги аудиту проєкту «Ефективне управління державними активами та громадський нагляд». Вимоги до предмету закупівлі подано у Додатку 2.

2.   Очікувані результати послуг:

●      Здійснити аудит річного фінансового звіту ТІ Україна, поданого Шведському агентству з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida) за період з 01.04.2021 р. до 31.03.2022 р.;

●      Надати аудиторський висновок відповідно до ISA  (міжнародні стандарти аудиту), застосовуючи ISA 800/805 щодо відповідності фінансового звіту проєкту “Ефективне управління державними активами та громадський нагляд” бухгалтерській документації TI Україна та вимогам щодо фінансової звітності, які визначені у грантовій угоді між Sida та TI Україна.

3.   Вимоги щодо об’єму послуг: подано у Додатку 2.

4.   Строки надання послуг: аудит має розпочатися не пізніше 05 липня  2022 року. Звіт про результати аудиту повинен бути наданий ТІ Україна не пізніше 28 липня 2022 року.

5.   Місце надання послуг: м. Київ, Україна.

6.   Кінцевий термін подання комерційних пропозицій: до 10:00 год  29 червня 2022 року.

7.   Вимоги щодо компетенцій та досвіду майбутнього постачальника та спосіб їх підтвердження: подано у Додатку 1.

8.   Вимоги до комерційної пропозиції та форми для заповнення:

 • Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з темою листа “Послуги з підтримки та розробки публічного аналітичного модулю”.
 • Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.
 • Документи пропозиції учасника повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника, яка має права на підпис такої пропозиції. У разі підписання документів уповноваженою особою у складі пропозиції учасник подає документ, що підтверджує повноваження підписання пропозиції.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації своєї пропозиції несе учасник.
 • Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 50 днів з дати кінцевого строку подання комерційних пропозицій.
 • У разі, якщо пропозиція учасника надійшла після спливу кінцевого строку подання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до розгляду та оцінки.

9.  Перелік документів від учасників, які потрібні для підтвердження статусу учасника:

 • Заповнена форма комерційної пропозиції із зазначенням вартості послуг учасника (Додаток 3);
 • Подана інформація про відповідність кваліфікаційним критеріям за Додатком 1;
 • Довідка про досвід проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки відповідно до п.1;
 • Інші документи про підтвердження права на здійснення відповідної діяльності, передбачені оголошенням.

10. Проєкт Договору наведений у Додатку 4. 

11. Строк визначення переможця: протягом 10 (десяти) робочих днів з дати завершення подання пропозицій. У разі відсутності мінімум 3 (трьох) комерційних пропозицій на момент кінцевого строку подання комерційних пропозицій, ТІ Україна надсилає додаткові запити потенційним учасникам. Запити повинні містити ідентичну інформацію з оголошенням. Строк для подання додаткових пропозицій не повинен бути менш ніж 7 (сім) робочих днів з моменту відправлення запиту.

12. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Результати тендеру будуть оприлюднені на сайті  TI Україна. Переможцю тендеру упродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.

Договір про закупівлю не може бути укладено з учасниками, які під час процедури закупівлі:

 •  мають конфлікт інтересів;
 • ТІ Україна стало відомо, що учасник подає неправдиву інформацію при подачі тендерної пропозиції, або учасник не надав необхідну інформацію;
 • якщо ТІ Україна визначає, що учасник подав неправдиву інформацію у листі згідно з Додатком 3;
 • якщо партнер з розвитку проекту в особі Посольства Швеції в Україні матиме підстави для відмови у контрактуванні обраного переможця закупівлі

TI Україна залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.  

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

Інформація що може допомогти при формуванні комерційної пропозиції:

 • ТІ Україна громадська організація з кодом неприбутковості 0032.
 • Сума фінансового звіту, який підлягає перевірки – 5,936,807.62 грн.
 • 220 платіжних доручень.
 • 24 контрагента.
 • 5 співробітників.
 • Послуги будуть сплачені за рахунок проєкту міжнородної технічної допомоги (реєстраційна картка №4855). Платникам ПДВ будуть надані всі документи для внесення суми ПДВ до податкового кредиту.

Додаткову інформацію можна отримати в Христини Зелінської, е-mail: [email protected]

* До оцінювання згідно з критеріями оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення призводить до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.

13.  Перелік критеріїв оцінки пропозицій та їхня вага:

Критерій оцінки Ваговий коефіцієнт Документи, які підтверджують відповідність критерію
1 Ціна 50 Комерційна пропозиція
2 Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки на підприємствах, установах, організаціях державної, комунальної чи приватної форм власності 20 Документи, подані у складі комерційної пропозиції
3 Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях 30 Документи, подані у складі комерційної пропозиції

Пояснення розрахунку за критеріями оцінювання:

 1. 50 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «ціна». Оцінка буде відбуватись на підставі порівняння запропонованих цін, поданих учасниками. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією.
 2. 20 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «наявність проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки на підприємствах, установах, організаціях державної, комунальної чи приватної форм власності».
Рівень підтвердження досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки на підприємствах, установах, організаціях державної, комунальної чи приватної форм власності Максимально можлива кількість балів
1. Наявність досвіду проведення від 5 до 10 аудитів 10
2. Наявність досвіду проведення від 10 до 20 аудитів 15
3. Наявність досвіду проведення від 20 аудитів 20

3. 30 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «наявність досвіду досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях».

Рівень підтвердження досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях Максимально можлива кількість балів
1. Наявність досвіду проведення від 5 до 10 аудитів 10
2. Наявність досвіду проведення від 10 до 20 аудитів 20
3. Наявність досвіду проведення від 20 аудитів 30

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:

Відповідно до критеріїв оцінювання та врахування всієї наданої інформації учасниками закупівлі тендерним комітетом проведено оцінювання наданих пропозицій та визначено наступні бали по розглянутих комерційних пропозиціях:

Учасник

Ціновий критерій оцінювання

Нецінові критерії оцінювання

Підсумкова оцінка

Бал по критерію “ціна”

Бал по критерію “наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки на підприємствах, установах, організаціях державної, комунальної чи приватної форм власності” 

Бал по критерію “наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових громадських організаціях”

ТОВ “Аудиторська фірма “МК Аудит”

50

15

30

95

ТОВ “Аудиторська

компанія “Ю ЕЙЧ УАЙ

ПРОСТІР ЛТД”

25

20

30

75

ТОВ “Аудиторсько – консалтингова група “Компас”

14,08

10

30

54,08

За результатами оцінки найбільшу кількість балів набрала комерційна пропозиція ТОВ “Аудиторська фірма “МК Аудит” – 95 балів.

З огляду на це, тендерним комітетом обрано переможною пропозицію ТОВ “Аудиторська фірма “МК Аудит”.