Тривалість:

Дедлайн подачі:

3 Листопада, 2023

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі ТІ Україна) для досягнення своїх статутних цілей та з метою успішної реалізації проєктів, оголошує тендер на послуги з організації та матеріально-технічного супроводу семінарів, круглих столів, воркшопів, форумів, конгресів, конференцій та інших заходів ТІ Україна (в т.ч. онлайн-заходів) строком на 2 (два) роки.

Мета тендеру: відбір контрагентів, які зможуть надавати послуги з організації та матеріально-технічного супроводу семінарів, круглих столів, воркшопів, форумів та інших заходів ТІ Україна (в т.ч. онлайн-заходів).

 • Термін надання послуг: з моменту підписання договору, протягом двох років.
 • Очікуваний результат тендеру: З переможцем тендеру буде підписано договір про послуги з організації та матеріально-технічного супроводу заходів ТІ Україна (в т.ч. онлайн-заходів).
 • Кінцевий строк прийому пропозицій: до 12:00 год, 03 листопада 2023 року.
 • Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг: подані в Додатку 1.
 • Вимоги щодо якісних характеристик предмета закупівлі: подані в Додатку 2.
 • Комерційна пропозиція має містити:
 • заповнену форму комерційної пропозиції із зазначенням відсотків комісійних витрат за надання послуг залежно від бюджету заходу (Додаток 3);
 • подану інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям за Додатком 1 та з урахуванням Додатку 2.
 1. Правила оформлення комерційної пропозиції: Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з темою листа «Комерційна пропозиція: логістичне забезпечення»
 • Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй комерційній пропозиції несе учасник.
 • Документи пропозиції учасника повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника, яка має права на підпис такої пропозиції. У разі підписання документів уповноваженою особою у складі пропозиції учасник подає документ, що підтверджує повноваження підписання пропозиції.
 • Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 60 днів з дати закінчення терміну надання пропозицій.
 • У разі, якщо комерційна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до оцінки.
 1. Договір про закупівлю не може бути укладено з учасниками:
 • Які мають конфлікт інтересів (є членом органів управління або членом ТІ Україна, має родинні стосунки з членами органів управління ТІ Україна тощо).
 • Про яких ТІ Україна стало відомо, що учасник подає неправдиву інформацію при подачі тендерної пропозиції, або учасник не надав необхідну інформацію.
 1. Строк визначення переможця: протягом 3 (трьох) робочих днів з дати завершення прийому пропозицій та з можливістю продовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у комерційних пропозиціях, не більше ніж на 3 (три) робочих дні.
 2. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Результати тендеру будуть оприлюднені на сайті організації. Переможцю тендеру упродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою.
 3. Критерії оцінювання комерційних пропозицій та їх вагові коефіцієнти:
Критерій оцінки Ваговий коефіцієнт
1. Відсоток комісійних витрат  50
2. Досвід, кількість проведених заходів, рекомендації за період 2021-2023 рр.  50

50 балів – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм «Відсоток комісійних витрат» Постачальника за надання послуг.

Можлива кількість балів за відсотки комісійних витрат по наданню послуг (на території України та за кордоном)  від суми бюджету заходу:

Бюджет заходу, грн Максимально можлива кількість балів
1 0,01 – 15 000,00 5
2 15 000,01 – 50 000 20
3 50 000,01 – 100 000 20
4 100 000,01 –  вище 5

50 балів – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм «досвід, кількість проведених заходів, рекомендації». Оцінка буде відбуватися на підставі розрахунку середнього бала від виставлених балів членами тендерного комітету.

Для отримання додаткової інформації щодо участі у тендері можна звернутись у письмовій формі до Заступника виконавчого директора з реалізації інноваційних проєктів ТІ Україна Лахтіонова Івана за електронною адресою [email protected].

 

ТI Україна залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

До оцінювання згідно з критеріями оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з вимог оголошення призводить до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.

 

Результати тендеру

Відповідно до критеріїв оцінювання та наданої інформації учасниками закупівлі тендерним комітетом визначено такі бали щодо розглянутих комерційних пропозицій:

Учасники  КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА КОМІСІЙНІ % КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ДОСВІД Загальна кількість балів
ТОВ «ГРАНАТ ІВЕНТ СЕРВІС» 50,00 5,00 55,00
ФОП Тимченко Тимофій Михайлович 24,86 50,00 74,86
ФОП Мокроусов Олексій Олександрович 28,00 45,00 73,00
ФОП Супрунов Ігор Володимирович 25,36 35,00 60,36

За результатами опрацювання поданих пропозицій та виставлених балів за критеріями оцінки, а також з метою забезпечення організації альтернативними варіантами надавачів послуг з організації та матеріально-технічного супроводу заходів у ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” протягом 2023-2025 років, було визначено переможцями –  ФОП Тимченка Тимофія Михайловича та ФОП Мокроусова Олексія Олександровича за найбільшою сумою балів.