Тривалість:

Дедлайн подачі:

8 Червня, 2023

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі ТІ Україна) для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності, оголошує тендер на проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки за результатами діяльності в 2022 році.

Мета тендеру: відбір незалежних суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТІ Україна за 2022 рік.

Аудиторська перевірка має бути проведена зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, є незалежним і кваліфікованим, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA 800/805), Міжнародного стандарту супутніх послуг (ISRS) 4400, виданими Радою з міжнародних стандартів аудиту.

 1. Термін надання послуг: Аудит має розпочатися не пізніше 15 червня 2023 року. Звіт про результати аудиту повинен бути наданий ТІ Україна не пізніше 30 червня 2023 року.*

*У зв’язку з військовою агресією Росії, можливі зміни в строках. Всі зміни будуть обговоренні з переможцем тендеру.

 1. Очікуваний результат аудиту: Аудиторський звіт (висновок) щодо відповідності наданого річного фінансового звіту до Законодавства України та інформації, яка відображена в фінансовому (управлінському) обліку ТІ Україна. Також повинен бути наданий Лист керівництву з рекомендаціями щодо вдосконалення діяльності та/або контролю в організації. Аудиторський звіт та Лист керівництву повинен бути оформлений окремо українською та англійською мовами.
 2. Кінцевий строк прийому пропозицій: 20:00 8 червня 2023 року.
 3. Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до виконавця послуг: подані в Додатку 1.
 4. Технічні вимоги до предмета закупівлі: подані в Додатку 2.
 5. Комерційна пропозиція має містити:
 • Заповнену форму комерційної пропозиції із зазначенням вартості послуг учасника (Додаток 3).
 • Подану інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям за Додатком 1:
 • Довідка про досвід проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки;
 • Інші документи про підтвердження права на здійснення відповідної діяльності.
 1. Правила оформлення комерційної пропозиції:
 • Комерційна пропозиція подається українською мовою тільки в електронному вигляді на електронну адресу [email protected] з темою листа «Комерційна пропозиція: фінансовий аудит 2022».
 • Надані сканкопії документів мають бути розбірливими та якісними.
 • Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй комерційній пропозиції несе учасник.
 • Документи пропозиції учасника повинні бути завірені підписом уповноваженої особи учасника, який має права на підпис такої пропозиції. У разі підписання документів уповноваженою особою у складі пропозиції учасник подає документ, що підтверджує повноваження підписання пропозиції.
 • Строк дії комерційної пропозиції повинен становити не менше 60 днів з дати закінчення терміну надання пропозицій.
 • У разі, якщо комерційна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання комерційних пропозицій, то така пропозиція не приймається до оцінки.
 1. Договір про закупівлю не може бути укладено з учасниками:
 • Які мають конфлікт інтересів (є членом органів управління або членом ТІ Україна, має родинні стосунки з членами органів управління ТІ Україна тощо).
 • Про яких ТІ Україна стало відомо, що учасник подає неправдиву інформацію при подачі тендерної пропозиції, або учасник не надав необхідну інформацію.
 • Які тричі чи більше разів підряд проводили фінансовий аудит діяльності ТІ Україна.
 1. Строк визначення переможця: протягом 3 (трьох) робочих днів з дати завершення прийому пропозицій та з можливістю продовження цього строку за необхідності письмового уточнення інформації, яка міститься у комерційних пропозиціях, не більше ніж на 3 (три) робочих дні.
 2. Результати тендеру буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень учасникам тендеру електронною поштою. Результати тендеру будуть оприлюднені на сайті організації. Переможцю тендеру упродовж 3 (трьох) робочих днів, з моменту визначення його переможцем, буде надіслане відповідне повідомлення електронною поштою. З переможцем буде підписано договір (Додаток 4).
 3. Критерії оцінювання комерційних пропозицій та їх вагові коефіцієнти:
Критерій оцінки Ваговий коефіцієнт Документи, які підтверджують відповідність критерію
1. Ціна 70 Комерційна пропозиція
2. Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових некомерційних організаціях 30 Документи, подані у складі комерційної пропозиції

Пояснення розрахунку за критеріями оцінювання:

 1. 70 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «ціна». Оцінка буде відбуватись на підставі порівняння запропонованих цін, поданих учасниками. Максимально високий бал за даним критерієм буде виставлено учаснику з найбільш економічно вигідною ціновою пропозицією.

Обчислювальна кількість балів = (мінімальна ціна учасника / ціна обчислювального учасника) х 70.

 1. 30 – максимальний ваговий коефіцієнт за критерієм оцінки «наявність проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки на підприємствах, установах, організаціях державної, комунальної чи приватної форм власності».
Наявність досвіду проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки в неурядових некомерційних організаціях Максимально можлива кількість балів
1. Наявність досвіду проведення від 5 до 10 аудитів 10
2. Наявність досвіду проведення від 10 до 20 аудитів 20
3. Наявність досвіду проведення від 20 аудитів 30

 

Ознайомитися з нашою діяльністю та звітами за попередні роки можна на сайті https://ti-ukraine.org/.

Публічний річний звіт за 2022 рік – https://report.ti-ukraine.org/2022/.

 

Інформація що може допомогти при формуванні комерційної пропозиції:

 • ТІ Україна громадська організація з кодом неприбутковості 0032.
 • Сума надходжень у 2022 році становить 55,200,743 грн (з них 8,663,928 грн – позитивна курсова різниця).
 • Сума видатків у 2022 році становить 61,470,278 грн.
 • Кількість розрахункових рахунків – 21 у гривні, 6 у валюті.
 • »2500 платіжних доручень.
 • »270 контрагентів.
 • 15 співробітників.

Для отримання додаткової інформації щодо технічного завдання та участі у тендері, можна звернутись у письмовій формі до фінансового директора ТІ Україна Гераськіна Сергія за електронною адресою [email protected].

 

ТI Україна залишає за собою право вимагати від учасників тендеру додаткові матеріали або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень комерційної пропозиції.

Учасники тендеру погоджуються з тим, що TI Україна не повертає матеріали, подані на будь-якій стадії проведення тендеру.

До оцінювання згідно з критеріями оцінки допускаються комерційні пропозиції, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам. Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних та технічних вимог оголошення може призвести до дискваліфікації такої комерційної пропозиції.