Висновки

Інститут Централізованих закупівельних організацій (ЦЗО), ініційований в Україні у 2016 році, наразі активно розвивається. Це підтверджується існуванням десяти діючих ЦЗО, що були створені в Україні за останні 7 років. Інтерес до розвитку цієї інституції виявляється як на центральному рівні, так і на рівні місцевого самоврядування.

Сучасні ЦЗО вже досягли певних позитивних результатів та ефектів, поліпшуючи процеси закупівель. Однак важливо зазначити, що поруч із цими досягненнями існують також значні проблеми. Вони вимагають чіткого розуміння того, які завдання можуть бути виконані ЦЗО, які ресурси та інструменти необхідні для досягнення цілей, що в законодавстві має змінитися, щоб ЦЗО виправдовували очікування.

Для подальшого розвитку та успішної діяльності ЦЗО важливо розуміти як обмеження, так і можливості цього інституту.

При створенні нових ЦЗО важливо враховувати позитивний досвід та уникати помилок, яких припустилися раніше. Позитивний досвід та практики, що вже продемонстрували свою ефективність, повинні стати підґрунтям для новостворених ЦЗО та допомогти діючим зростати та підвищувати ефективність. Крім того, необхідно не забувати про існуючі проблеми в роботі Централізованих закупівельних організацій, зокрема про наявність прогалин у нормативному регулюванні та труднощів, що виникають в організації роботи та забезпеченні цих ЦЗО.

Створюючи Централізовану закупівельну організацію, необхідно мати чітке розуміння наступних аспектів:

  • Мета та основні функції. Важливо чітко визначити, з якою метою створюється ЦЗО. Це може бути досягнення ефективності, зменшення корупції, підвищення прозорості в закупівлях тощо. Також треба конкретизувати основні функції, які ЦЗО буде виконувати для досягнення зазначеної мети.
  • Фінансування. Потрібно визначити, звідки будуть іти кошти для фінансування ЦЗО. Тобто необхідно визначити фінансову модель та оцінити її доцільність і життєздатність.
  • Предмети закупівель. Визначити, які конкретні товари чи послуги буде закуповувати ЦЗО. Варто розуміти, чи буде ЦЗО закуповувати широкий спектр товарів і послуг чи організація буде сконцентрована на конкретній групі товарів.
  • Команда спеціалістів. Залучення фахівців із відповідною кваліфікацією та досвідом є важливим елементом. Склад команди повинен відповідати завданням і функціям ЦЗО.
  • Моніторинг та оцінка ефективності. Розробити механізми для постійного моніторингу та оцінки ефективності ЦЗО. Це дозволить вчасно виявляти проблеми та коригувати стратегію розвитку.
  • Альтернативні механізми. Перед створенням ЦЗО варто ретельно розглянути існуючі альтернативні механізми, які вже розвиваються в Україні.

Загалом, успішне створення та функціонування ЦЗО потребує глибокого аналізу, чіткого стратегічного планування та здатності до адаптації відповідно до змін у законодавстві та суспільних потреб.