Позитивний ефект від ЦЗО
Дані, представлені у цьому розділі, відображають позитивні ефекти від ЦЗО, які нам вдалося зібрати та підтвердити в ході дослідження. Наведені позитивні ефекти є здобутком конкретних окремо взятих централізованих закупівельних організацій, що були підтверджені відгуками замовників цих ЦЗО, а також даними системи Prozorro. Створення ЦЗО саме по собі не гарантує настання наведених позитивних ефектів. Тим не менш, представлені переваги ЦЗО можуть слугувати орієнтиром для новостворених ЦЗО, оскільки вже існують підтверджені факти, що ЦЗО може досягти позитивних ефектів.

Позитивний ефект

Замовник отримує необхідний йому товар і без кваліфікованої уповноваженої особи у своєму штаті.

Бенефіціар: Замовник

ЦЗО щодо яких підтверджено ефект:

  • КП «Централізована закупівельна організація» ДМР
  • КП «Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради»
Проблема, що вирішується

Замовники, особливо невеликі установи або організації, можуть бути обмежені в ресурсах, досвіді та кваліфікації для ефективного проведення закупівель.

Підтвердження

Лисичанська лікарня, яку перенесли до Дніпра немає професійних закупівельників, при цьому має багато потреб оскільки майже вся техніка і медикаменти залишилися в Лисичанську. Тому місцеве ЦЗО взяли на себе проведення закупівель в інтересах цього замовника.

ЦЗО полегшує роботу УО (що проводить закупівлі до 100 тис, УО з'явилася тільки в січні 2023 року на 0,5 ставки) та закриває кадрову нестачу та необхідність у професіоналах закупівель для проведення відкритих торгах.

«Звертались до ЦЗО бо в ліцея немає фахівця, по закупівлях (від 100 тис). Оскільки Закон дуже часто змінюється, а УО не є фаховим закупівельником та юристом, то дуже складно організовувати та проводити закупівлі».

«ЦЗО забирає з працівників Ліцею навантаження оскільки бере закупівлю на себе, починаючи з етапу планування закупівлі. З моменту публікації плану, ЦЗО самостійно займається закупівлею до моменту обрання переможця. Винятком є ситуації коли без участі замовника неможливо вирішити конфліктну ситуацію, що виникла під час процесу закупівлі.»

Позитивний ефект

Забезпечення доступу до експертної підтримки для замовників у складних аспектах закупівельних процедур.

Бенефіціар: Замовник

ЦЗО щодо яких підтверджено ефект:

  • КП «Централізована закупівельна організація Івано-Франківської обласної ради»
  • ДП «Медичні закупівлі України»
Проблема, що вирішується

1. Нестача компетенцій через невелику кількість практики в сфері закупівель у замовників;

2. Необхідність відслідковувати всі поточні зміни в законодавстві, що регулює сферу закупівель.

Підтвердження

«ЦЗО консультує Ліцей з усіх спірних питань у закупівлях (підготовка технічного завдання та договорів, робота з Держаудитслужбою та вимогами учасників). В Ліцею немає юриста, тож допомога є «дуже цінною».

«ДП провело навчання для багатьох фахівців. ДП має довіру, тому інші організації, центральні органи виконавчої влади радяться з ДП щодо проведення закупівель».

Позитивний ефект

Проведення однієї закупівлі замість великої кількості однотипних закупівель значно економить час на підготовку та кваліфікацію замовників.

Бенефіціар: ініціатор створення ЦЗО.

ЦЗО щодо яких підтверджено ефект:

  • КП «Централізована закупівельна організація» ДМР.
Проблема, що вирішується

Кожен із замовників витрачає час на проведення однотипних закупівель.

Підтвердження

«Агрегація значно скорочує час на проведення самих процедур (чи окремі з абсолютно аналогічними умовами як оплати, так і технічними вимогами до предмету закупівлі, чи одна агрегована) і спрощує фахівцям ЦЗО процедуру кваліфікації. Так, за наведеними прикладами проведено 3 агреговані закупівлі для 50 замовників-ініціаторів. Тобто при незначному збільшенні часу на підготовку тендерної документації (з урахуванням кількості замовників-ініціаторів окремо прописуються в додатках Технічні вимоги, Специфікації та Проєкти договорів при одній тендерній документації) значно скорочуються витрати часу на саму процедуру оголошення та на проведення кваліфікації».

ЦЗО організовує закупівлі по частині потреб для 160 шкіл міста Дніпра, а також закладів культури, спорту, бібліотек тощо, де роль УО беруть на себе не професійні закупівельники, а бухгалтери та інші працівники, для яких це додаткове навантаження й не основна робота.

Позитивний ефект

Можливість задовольнити більшу кількість потреб за ті самі кошти.

Бенефіціар: ініціатор створення ЦЗО.

ЦЗО щодо яких підтверджено ефект:

  • ДП «Медичні закупівлі України».
Проблема, що вирішується

Замовник отримує товар за вищими цінами, ніж ті, які готові запропонувати постачальники.

Підтвердження

За даними звіту ДП «Медичні закупівлі України», в результаті реалізації експериментального проєкту з організації закупівель лікарських засобів (6 різних позицій) в інтересах замовників ЦЗО змогли досягти економії коштів бюджету для закладів охорони здоров'я. Так, по кожній із позицій вдалось отримати від 24% до 70% нижчі ціни, ніж середня ціна на відповідні позиції в системі Prozorro.