Що таке ЦЗО?

Централізовані закупівельні організації (ЦЗО) визначаються як юридичні особи державної або комунальної власності, які створюються з метою організації закупівель в інтересах інших замовників, згідно зі статтею 1 Закону України «Про публічні закупівлі».

Цілі та задачі ЦЗО

Постанова Кабінету Міністрів України № 1216 «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій» визначає особливості створення та діяльності ЦЗО. Згідно з цією постановою, основними функціями ЦЗО є:

 • проводити тендери в інтересах замовників відповідно до законодавства;
 • розробляти технічні специфікації для товарів та послуг (крім поточного ремонту) під час проведення тендерів ЦЗО в інтересах замовників;
 • розробляти та затверджувати методику аналізу ринку товарів та послуг (крім поточного ремонту), для закупівлі яких ЦЗО проводить тендери в інтересах замовників;
 • розробляти та затверджувати методику визначення очікуваної вартості предмета закупівель для закупівель, що проводяться ЦЗО в інтересах замовників;
 • постійно аналізувати ринок з урахуванням потреб замовників, в інтересах яких ЦЗО проводить тендери;
 • аналізувати дані системи Prozorro;
 • надавати замовникам консультаційну, навчальну, інформаційну та правову допомогу, пов'язану з організацією та проведенням тендерів;
 • уніфікувати технічні вимоги і специфікації для товарів, послуг (крім поточного ремонту), що закуповуються, створювати стандартні технічні специфікації, тендерну документацію, договори про закупівлю під час проведення тендерів, що проводяться централізованою закупівельною організацією в інтересах замовників.

Нормативне регулювання роботи ЦЗО

Порядок створення та діяльності ЦЗО, врегульовані наступними нормативно-правовими актами:

 • Закон України «Про публічні закупівлі»
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 1216 від 27.12.2018 року «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій»
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 822 від 14.09.2020 року «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу»
 • Розпорядження КМУ та Рішення органів місцевого самоврядування щодо визначення окремих суб'єктів централізованими закупівельними організаціями.
 • Регламенти взаємодії ЦЗО із замовниками, що визначаються безпосередньо самими ЦЗО.

Умови створення
ЦЗО

Відповідно до положень Постанови № 1216, Централізована закупівельна організація визначається з-поміж юридичних осіб, які утворені в такій організаційно-правовій формі:

 1. за рішенням Кабінету Міністрів України (далі по тексту КМУ) — державна установа, державне підприємство;
 2. за рішенням органу місцевого самоврядування (далі по тексту ОМС) — комунальна установа, комунальне підприємство.

КМУ створює ЦЗО для проведення тендерів та закупівлі за рамковими угодами (далі — тендери) в інтересах органів державної влади, органів соціального страхування, а також таких юридичних осіб, які є замовниками відповідно до Закону, а саме:

 • юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів державного бюджету;
 • юридичних осіб, у вищому органі яких органи державної влади або інші розпорядники коштів державного бюджету володіють більшістю голосів;
 • юридичних осіб, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;

ОМС створюють ЦЗО для проведення тендерів в інтересах органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, які є замовниками відповідно до Закону, а саме:

 • юридичних осіб, які є розпорядниками, одержувачами коштів місцевого бюджету;
 • юридичних осіб, у вищому органі яких виконавчі органи ОМС або інші розпорядники коштів місцевого бюджету володіють більшістю голосів;
 • юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка акцій (часток, паїв), що перебуває у комунальній власності відповідних територіальних громад (в особі органів місцевого самоврядування), перевищує 50 відсотків;

Варто наголосити, що Постанова № 1216 містить обмеження щодо випадків коли ОМС в особі міських та обласних рад можуть створювати ЦЗО. Так організація може бути визначена ЦЗО міською та обласною радами, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн осіб

Постанова № 1216 також визначає критерії, яким повинні відповідати всі ЦЗО:

 1. наявність не менше ніж чотирьох уповноважених осіб;
 2. наявність структурних підрозділів, до завдань і функцій яких належать питання аналізу ринку товарів і послуг, взаємодії з клієнтами, організації та проведення тендерів, юридичного супроводу діяльності організації.

Засновники Централізованих закупівельних організацій мають можливість визначати перелік товарів і послуг, що закуповуються ЦЗО. Залежно від цього переліку серед ЦЗО можливо виокремити спеціалізовані ЦЗО, що проводять закупівлі товарів і послуг певної вузької групи. Так, наприклад, є суто медичні ЦЗО, такі як ДП «Медичні закупівлі» та КНП «Обласна база спеціального медичного постачання» Херсонської обласної ради, а також ЦЗО, що спеціалізуються на купівлі програмного забезпечення та обладнання, як ДП «Українські спеціальні системи». При цьому існують ЦЗО, що закуповують дуже широкий спектр товарів і послуг, такі як, приміром, КУ «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради».

Станом на серпень 2023 року, в Україні працюють десять централізованих закупівельних організацій. Повний та актуальний перелік акредитованих ЦЗО публікують на порталі Prozorro.

Створюючи ЦЗО, важливо розуміти, для чого вона буде використовуватися та які потреби буде задовольняти. Доцільно також вивчити очікування від ЦЗО, позитивні ефекти та проблеми, з якими зіштовхуються ЦЗО сьогодні. Розуміння та обґрунтування мети створення ЦЗО допоможе забезпечити ефективну діяльність цієї організації в майбутньому.