Вступ

З 2016 року в Україні активно створюють та розвивають Централізовані закупівельні організації. ЦЗО мають важливе завдання: організовувати та проводити тендери та закупівлі на основі рамкових угод в інтересах різних замовників, відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».

Очікувалося, що ЦЗО сприятимуть вирішенню питань, пов'язаних зі складністю та затримками в закупівельному процесі, а також покращать його ефективність і прозорість. Крім цього, ЦЗО повинні бути консультантами для замовників: допомагати складати документацію, управляти закупівлями та зменшувати корупційні ризики.

Варто зазначити, що останніми роками спостерігається зростання кількості Центральних закупівельних організацій. Це свідчить про зацікавленість центральної та місцевої влади в розбудові цієї інституції. На жаль, загальні показники успішності закупівель існуючих ЦЗО залишаються на рівні (або навіть нижче) як порівняти зі звичайними замовниками.

Тож для тих, хто збирається ініціювати створення Централізованих закупівельних організацій, важливо поглиблено ознайомитися з очікуваннями, позитивними ефектами та, головне, поточними проблемами, з якими зіштовхнулись існуючі ЦЗО. Це сприятиме прийняттю відповідальних та зважених адміністративних та управлінських рішень і допоможе побудувати професійну та ефективну централізовану закупівельну організацію.

Для підготовки цього дослідження використовувалися різні методи та підходи на кожному з етапів:

Етап збору даних:

 • Інтерв'ю із заінтересованими сторонами, пов'язаними з роботою ЦЗО:
  • засновниками ЦЗО на центральному та регіональному рівнях;
  • ЦЗО центрального та регіонального рівнів;
  • замовниками, які проводили закупівлі через ЦЗО;
  • органами контролю;
  • представниками ДП «Прозорро».
 • Аналіз даних системи Prozorro.
 • Аналіз агрегованих даних модуля аналітики BI Prozorro.
 • Аналіз законодавства, що регулює сферу публічних закупівель і роботу ЦЗО.
 • Аналіз опублікованих у відкритому доступі досліджень і матеріалів на тему ЦЗО.

Етап перевірки та зведення зібраних даних:

 • Аналіз даних системи Prozorro.
 • Аналіз агрегованих даних модуля аналітики BI Prozorro.
 • Аналіз законодавства, що регулює сферу публічних закупівель та роботу ЦЗО.
 • Аналіз опублікованих у відкритому доступі досліджень та матеріалів на тему ЦЗО.

Етап фіналізації дослідження:

 • Опрацювання виявлених очікувань, позитивних ефектів та проблем ЦЗО у межах робочої групи, до якої ввійшли:
  • засновники ЦЗО на центральному та регіональному рівнях;
  • центральні та регіональні ЦЗО;
  • органи контролю;
  • представники ДП «Прозорро»;
  • незалежні експерти сфери закупівель.
 • Аналіз даних системи Prozorro.
 • Аналіз агрегованих даних модуля аналітики BI Prozorro.

Терміни та скорочення

ЦЗО — Централізована закупівельна організація, юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до цього Закону;

НПА нормативно-правовий акт;

КМУ — Кабінет Міністрів України;

ОМС — органи місцевого самоврядування;

ТД — документація щодо умов проведення тендера, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель;

ТЗ — технічне завдання, частина тендерної документації, що містить якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

ЗЦП — запит ціни пропозицій, тип методу закупівлі в Prozorro Market, подається замовником через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм із окремими полями, де зазначається інформація про найменування товару та його кількість, строк, місце, спосіб поставки, умови оплати та кінцевий строк подання ціни пропозицій, а постачальник подає ціну пропозиції відповідно до вимог, установлених у повідомленні про запит ціни пропозицій в електронній системі закупівель;

ДУ — державна установа;

ДП — державне підприємство;

КУ — комунальна установа;

КП — комунальне підприємство;

УО — службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту);

ДАСУ — Державна аудиторська служба України;

АМКУ — Антимонопольний комітет України;

ЦЗО ДМР — Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація» Дніпровської міської ради;

KPI — (від англ. Key Performance Indicators) ключові показники ефективності;

CPV — (від англ. common procurement vocabulary) єдиний закупівельний словник, що містить класифікатори для визначення предмета закупівлі;

Prozorro Market — систематизована база актуальних пропозицій товарів постачальників. Вона формується та наповнюється адміністратором (ЦЗО) Prozorro Market. Використовувати таку процедуру закупівлі можуть замовники для здійснення закупівлі товарів, вартість якої є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

Закупівля — в рамках дослідження термін вживається для позначення процесу від виникнення потреби до отримання замовником товарів (послуг);

Агрегована закупівля — публічна закупівля, що здійснюється централізованою закупівельною організацією в інтересах кількох замовників;

Планування — в рамках дослідження термін вживається для позначення процесів, що відбуваються від моменту виникнення потреби до моменту оголошення закупівлі в системі Prozorro;

Конкурентні закупівлі — типи методів закупівлі, які прямо передбачають змагальність учасників і їхню можливість вільно подавати свої пропозиції;

Надпорогові закупівлі — типи методів закупівлі, що проводять на суми, які перевищують пороги, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі»;

Рамкова угода — правочин, що укладається одним чи кількома замовниками (у тому числі централізованою закупівельною організацією) в порядку, встановленому Законом, із кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.


Адаманов Едем
В.о. генерального директора, заступник генерального директора з управління поставками, ДП «Медичні закупівлі України»

Александров Олексій
Директор Департаменту моніторингу та перевірок закупівель, Держаудитслужба

Волкова Юлія
Департамент фінансів Дніпровської міської ради, Дніпровська міська рада

Володимир Юркевич
В.о. директора, КП «ЦЗО Івано-Франківської обласної ради»

Кареліна Інна Василівна
Фахівець з публічних закупівель, Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради

Касьян Яну
Керівник відділу публічних закупівель, ДУ «Професійні закупівлі»

Кіндій Тетяна
Начальник відділу методологічного забезпечення процесу моніторингу та перевірки закупівель Департаменту нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю Держаудитслужби, Держаудитслужба

Кривонос Лілія
Заступник директора Департаменту моніторингу та перевірок закупівель, Держаудитслужба

Кучма Ольга
Начальник Управління нормативно-методологічного забезпечення процесу державного фінансового контролю, Держаудитслужба

Лахтіонова Лілія
Директорка напрямку дослідження та аналізу політики в публічних закупівлях, Центр вдосконалення закупівель Київської Школи Економіки

Лисенко Ігор
Начальник відділу розвитку інформаційно-аналітичних інструментів, ДП «Медичні закупівлі України»

Лозинський Сергій
Фахівець з публічних закупівель, ДП «Українські спеціальні системи»

Медвєднікова Ганна
Директорка департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики, Міністерство економіки

Мішта Тетяна
Заступник директора департаменту сфери публічних закупівель, Міністерство економіки

Морозова Марія
Начальник відділу категорійного менеджменту, ДП «Медичні закупівлі України»

Ніна Абаімова
Керівник напрямку аналізу закупівельного законодавства, Центр аналітики публічних закупівель

Нос Ольга
Начальниця відділу розвитку системи публічних закупівель, ДП «Прозорро»

Олександр Шатковський
Старший експерт, Проєкт «Підтримка реформи публічних закупівель України»

Омельчук Орися
Департамент сфери публічних закупівель, Міністерство економіки

Омелянчук Сергій
Начальник відділу публічних закупівель, ДП «Медичні закупівлі України»

Скок Анастасія
Директор Філії ЦЗО ДП «УСС», ДП «Українські спеціальні системи»

Слінчак Світлана
Керівник відділу професіоналізації департаменту Міністерства економіки, Міністерство економіки

Ярош Марина
Начальник відділу планування закупівельної діяльності централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, Дніпровська міська рада

Цюман Ліана
Фахівець з публічних закупівель,, Комунальна установа «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради

Чічкан Микита
Фахівець з публічних закупівель, ДП «Медичні закупівлі України»

Шавалєєв Артур
Заступник начальника відділу публічних закупівель, ДП «Медичні закупівлі України»

Шимко Наталія
Заступниця генерального директора, ДП «Прозорро»

Юлдашова Анна
Старша дослідниця, Центр вдосконалення закупівель Київської Школи Економіки

Ткаченко Микола
Директор ДП «Прозорро», ДП «Прозорро»

Усеінова Олена
Заступниця директора, ДУ «Професійні закупівлі»

Якубовський Євген
Директор ДУ «Професійні закупівлі», ДУ «Професійні закупівлі»