Національне агентство з питань запобігання корупції має право вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, а також у питаннях захисту викривачів. Ці можливості Агентства прописані в п. 5-3 ч.1 ст. 12 ЗУ “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

Що це за припис і коли він вноситься?

Ч. 6 ст. 12 цього Закону визначає, що має робити НАЗК у випадках виявлення порушення щодо:

  • етичної поведінки, 
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадовців та прирівняних до них осіб, 
  • захисту викривачів,
  • або іншого порушення цього Закону.

При виявленні таких порушень НАЗК вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи чи організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності. Якщо ж особа, стосовно якої вноситься припис, не має керівника, такий документ подається людині, яка має право звільняти або ініціювати звільнення такого потенційного порушника.

З 1 травня 2020 року НАЗК склало 82 таких приписи. Серед прикладів — припис в.о. Голови Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація). Посадовець всупереч вимогам антикорупційного законодавства, без згоди НАЗК підписав наказ про звільнення завідувача Сектора з питань запобігання та виявлення корупції (уповноваженого) Морської адміністрації.

Обов’язковість погодження з НАЗК забезпечує гарантії незалежності уповноваженого від впливу чи втручання в його роботу. У складеному приписі НАЗК вимагало усунути порушення та скасувати незаконний наказ Морської адміністрації про звільнення уповноваженого, а також провести службове розслідування.

Автори початкового законодавства презюмували, що приписом Голови НАЗК не можна скасовувати Укази Президента, Закони України, зачіпати трудові відносини тощо. При цьому зазначалось, що припис вноситься або з метою службового розслідування, або з метою реагування на порушення, виявлені, наприклад, під час перевірки антикорупційної роботи в установі тощо. 

Регламентація припису, безумовно, має бути в балансі з правовідносинами, які врегульовані нормами іншого законодавства. Наприклад, ст. 26 або ст. 67 Закону прямо говорить про обов’язковий судовий порядок. Інакше можна було би не складати протоколи або не давати висновки для повної перевірки декларації тощо, а обмежуватись внесенням припису. 

Ще однією особливістю, закріпленою у ст. 65-1 Закону, є те, що стосовно порушника може проводитись службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Цікаво, що припис НАЗК як письмова вимога щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері запобігання корупції є обов’язковою для виконання. До речі, Верховний Суд зазначав, що обов`язковість припису НАЗК полягає в тому, що він не може бути залишений поза увагою адресованого органу, підприємства, установи або організації, та підлягає обов’язковому розгляду цими суб`єктами.

Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує НАЗК упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.

Контроль за своєчасністю та повнотою виконання зазначених у приписі вимог здійснює керівник структурного підрозділу апарату НАЗК, в якому працює уповноважена особа Агентства, яка виявила порушення, або за його дорученням інша особа цього підрозділу.

У разі невиконання припису протягом встановленого строку уповноважена особа НАЗК складає протокол про адміністративне правопорушення. І з метою припинення порушення й усунення його наслідків Національне агентство повторно вносить припис.

За невиконання припису передбачена адміністративна відповідальність: штраф від 1700 до 4250 грн за невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання та надання завідомо недостовірної інформації згідно зі ст. 188-46 КУпАП. А якщо ці дії були вчинені особою, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, штраф становитиме від 3400 до 5100 грн. 

Коли припис не вноситься?

Щодо внесення припису є декілька винятків, які були додані до законодавства при поновленні повноважень НАЗК після сумновідомого рішення Конституційного Суду.

По-перше, припис не вноситься у разі виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді або судді Конституційного Суду України. Про виявлення таких порушень НАЗК інформує Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України. І вже вони, відповідно до наданих законом повноважень, вирішують питання про притягнення судді чи судді Конституційного Суду України до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

І по-друге, припис НАЗК не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного Суду України конституційного провадження.

Ще одну особливість мають приписи НАЗК відповідно до ЗУ “Про політичні партії в Україні”. Відповідно до ст. 20, у разі публічного оголошення керівними органами політичної партії наміру вчинення цією партією дій, за які законами України передбачена юридична відповідальність, відповідні органи, до відання яких належить контроль за діяльністю політичних партій, видають приписи про недопущення протиправних вчинків. Тобто НАЗК вносить припис керівнику відповідної політичної партії.

Якщо вчинені політичною партією дії (чи бездіяльність) не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, контролюючими органами видається припис про усунення допущених правопорушень.

Керівництво політичної партії зобов’язане невідкладно усунути порушення законодавства України, що стали підставою для винесення попередження, і в п’ятиденний строк повідомити про вжиті заходи органу, який виніс попередження.

У НАЗК існує також внутрішній порядок внесення приписів. За ним, наприклад, припис підписує Голова Національного агентства, заступник Голови Національного агентства відповідно до розподілу обов’язків або керівник відповідного самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, якому згідно з положенням про самостійний структурний підрозділ надано право вносити Приписи.

Іншу інформацію, наприклад, щодо реєстрації приписів чи щодо того, що має містити припис, можна знайти у вищезгаданому Порядку.