Експерти Трансперенсі Інтернешнл Україна провели аналіз та оцінку виконання рекомендацій щодо покращення рівня спроможності, управління і взаємодії Національного агентства з питань запобігання корупції.

У жовтні 2020 року ТІ Україна презентувала перше власне дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури. За підсумками цього дослідження нами було надано ряд рекомендацій для вдосконалення роботи та підвищення ефективності кожного з вказаних органів.

Восени 2021 року експерти ТІ Україна проаналізували рівень виконання цих рекомендацій Національним агенством з питань запобігання корупції та іншими стейкхолдерами. 

Мета цього дослідження – надати комплексну оцінку виконання рекомендацій, які отримали НАЗК та інші суб’єкти у 2020 році в рамках вищезгаданого дослідження.

Методологія цього дослідження базувалася на основних підходах методології Національної системи доброчесності, напрацьованої та впровадженої Transparency International для оцінювання ефективності запобігання та боротьби з корупцією в межах тієї чи іншої країни світу. 

Унікальність дослідження полягає в тому, що дослідники оцінили декілька сфер: ресурси, незалежність, прозорість, підзвітність і доброчесність інституцій.

Під час аналізу були використані такі джерела: наявні офіційні документи, у тому числі акти законодавства, відкриті джерела інформації (дослідження, звіти, статті із медіа тощо) та інформація, отримана 14 вересня 2021 року від НАЗК у відповідь на наш запит.

Результати дослідження 

Торік НАЗК отримало загальний бал – 3,3, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвища. У 2020 році ТІ Україна надала Національному агентству 34 рекомендації для покращення цього показника: з них 5 пріоритетних і 29 рекомендацій середньострокової та довгострокової перспективи. За рік після презентації першого дослідження жодна пріоритетна рекомендація не була виконана повністю. НАЗК вдалося частково виконати 4 пріоритетні рекомендації з 5, а остання ще чекає на своє виконання.  

Серед інших 29 непріоритетних рекомендацій, було повністю виконано 7 (що складає 24%), частково виконано – 14 (48%) і залишились невиконаними 8 (28%). 

Отже, оновлений загальний бал спроможності, управління і взаємодії НАЗК станом на 20 вересня 2021 року становить 3,6 бала, що краще від торішнього показника на 0,3 бала. Можна зауважити, що через рік, НАЗК досягло рівня НАБУ 2020 року, яке теж мало 3,6 бала станом на жовтень 2020 року. Проте очевидно, що за цей рік НАБУ теж покращило свій показник, конкретне оновлене значення якого зараз не встановлювалось.

За результатами аналізу серед пріоритетних рекомендацій, як і торік, варто виділити такі: 

  • Завершити прозорі та відкриті конкурси на вакантні посади.
  • Завершити запровадження системи управління справами та системи моніторингу й оцінювання ефективності діяльності органу та його працівників.
  • Узгодити із законодавством завдання для управління внутрішнього контролю.
  • Провести належне оцінювання корупційних ризиків у НАЗК і переглянути із залученням громадськості антикорупційну програму органу. 
  • Оприлюднювати на сайті проєкти та ухвалені документи, проводити відкриті публічні консультації перед їх ухваленням.

 

Сподіваємось, що ті рекомендації, які опинились тією чи іншою мірою виконані не повністю, ще будуть враховані надалі у процесі розбудови такого важливого органу антикорупційної інфраструктури як НАЗК.

 

Метою дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури, опублікованого у 2020 році, було надання комплексної оцінки інституційної та операційної спроможності основних антикорупційних органів України – НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК і АРМА.

Це дослідження охопило всю систему державних та недержавних стейкхолдерів вищезгаданих органів антикорупційної інфраструктури України періодом від січня 2015 року до 1 серпня 2020 року та містило оцінку спроможності, управління та взаємодії органів за трьома напрямами

  • загальна спроможність установи; 
  • внутрішнє управління з погляду доброчесності, прозорості та підзвітності;
  • співпраця органу з державними й недержавними акторами (державними органами, громадянським суспільством, іноземними органами-партнерами, міжнародними партнерами тощо). 

За результатами дослідження був оприлюднений Звіт з рядом рекомендацій для вдосконалення роботи та підвищення ефективності діяльності органів антикорінфраструктури, у тому числі для НАЗК.