12 березня народна депутатка Анастасія Радіна внесла до Верховної Ради проєкт Закону № 5141-1 «Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”» та проєкт Закону № 5142-1 «Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». 

Ці законопроєкти є альтернативними до основних ініціатив, з юридичним аналізом яких можна ознайомитись тут.

Що змінюють законопроєкти у такому вигляді? 

    1. Започатковують процедуру планування перед передачею в управління арештованих активів;
    2. Створюють підвалини для прозорої реалізації, як способу управління. Забезпечує можливість реалізації тільки у чітко визначених випадках.
    3. Впроваджують вибір шляху управління арештованими активами тільки рішенням слідчого судді/суду.
    4. Усувають низку недоліків та неузгодженість вітчизняного законодавства, що регулює діяльність АРМА.

Як зараз:

У 2015 році Верховна рада ухвалила Закон «Про АРМА». До того часу було відсутнє дієве нормативне регулювання управління арештованими активами для збереження їхньої економічної вартості.

Недосконалість законодавства стала причиною цілого списку проблем у сфері управління арештованими активами (непрозорість реалізації, неможливість оперативно та ефективно управляти окремими арештованими активами, неузгодженості між різними нормативними актами). 

Про необхідність змін до профільного законодавства неодноразово наголошувало і саме Національне агентство, міжнародні та національні експерти

Що пропонується:

1.

Забезпечити безпосередню участь АРМА при підготовці передачі арештованих активів в управління. Це дасть змогу більш ефективно і оперативно управляти арештованим майном та гарантує вибір оптимального шляху управління. Своєрідне «планування» перед передачею має стати першим кроком до впровадження світової практики планування перед арештом майна. Успішний досвід таких країн, як США, Канада та Франція вказує на необхідність впровадження такого інституту задля виконання завдань кримінального провадження.

 2.

Покласти визначення шляхів управління (передача  в управління чи реалізація) виключно на слідчих суддів/суд. Впровадити чіткий та прозорий механізм реалізації активів, що може відбутися тільки за вичерпним переліком активів, на зразок тих, що швидко втрачають вартість. 

Про недоліки національного законодавства, недосконалість окремих процесів у роботі АРМА, зокрема у функції Агентства з продажу активів неодноразово говорили експерти, це підтвердив і зовнішній аудит. Назріла необхідність зміни чинної моделі реалізації арештованих активів.

Запропоновані зміни дозволять АРМА налагодити роботу з лідерами ринку з проведення е-торгів задля викорінення корупціогенних прогалин та зменшення репутаційних ризиків, збільшення надходження до бюджету та позитивних змін в іміджі АРМА.

 3

З 2015 року в українському законодавстві існує низка недоліків та неузгодженостей між нормативними актами. Так, зареєстровані законодавчі ініціативи покликані привести у відповідність ст. 19 профільного закону та Кримінального процесуального кодексу України в частині визначення розміру активів, що можуть передаватися в управління Національному агентству. 

Також ці зміни покликані врегулювати недосконалості процедур повернення активів власнику, що є вкрай необхідно. Законопроєкти забезпечують чітке врегулювання заходів щодо передачі арештованих активів в управління, припинення або зміни такого управління. 

Висновки

Діяльність АРМА з управління арештованими активами покликана допомогти у виконанні завдання кримінального провадження, а саме — захистити інтереси Держави та власника активів. Національне агентство має реалізувати цю функцію через гарантію збереження економічної вартості майна. 

Законопроєкти № 5141-1 та № 5142-1 покликані забезпечити прозорість в діяльності АРМА, посилити ефективність управління арештованими активами, збільшити надходження до державного бюджету та усунути корупціогенні ризики в діяльності АРМА.