Методологія “Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України” створювалася поступово протягом декількох років. За основу було покладено розробки Transparency International Словаччина, проте за два роки існування проекту від першопочаткового запозиченого варіанту залишилось зовсім небагато, скоріше, була використана структура та ідея проведення дослідження.

Наразі методологія складається з 13 сфер відповідальності міської влади та 91 індикатора різної ваги – Завантажити методологію для ознайомлення. Ми намагалися поєднати при вимірюванні рівня прозорості міст як вимоги законодавства України, так і дотримання містами кращих світових практик прозорості.

З метою врахування розвитку чинного законодавства та зауважень міських рад та активних громадян на місцях, методику оцінювання Рейтингу прозорості було переглянуто в минулому році та внесено корективи.

У 2018 році різного ступеня змін в методології зазнали 12 із 13 сфер діяльності міських рад: інформація про роботу органів місцевого самоврядування, доступ та участь, закупівлі, житлова політика, бюджетний процес, фінансова та матеріальна допомога і гранти, кадрові питання, професійна етика та конфлікт інтересів, землекористування та будівельна політика, комунальні підприємства, комунальне майно. Не відбулося змін в індикаторах сфери освіти.

 

Більшість змін мали на меті передусім покращити точність оцінки експертів, а також адаптувати методологію до нових вимог законодавства та належних практик. Відтак зміни, якщо і мали, то незначний коригуючий вплив на показники міст у 2018 та 2017 роках та дозволили зберегти можливість оцінити динаміку результатів міських рад за 2 роки.

 

Загалом можна виділити кілька типів змін, яких зазнала методологія рейтингування:

 

  • Стандартизовано період, яким охоплюється оцінювання

 

Відсилання до конкретного року було замінено на більш універсальні періоди: «минулий рік», «останній рік», «діючий рік», «поточний рік», «попередній рік», «останні 3 роки» тощо. Такі зміни викликані прагненням зробити методологію більш сталою та придатною для застосування у довгостроковій перспективі.

 

  • Доповнено перелік методів оцінки

 

Йдеться про джерела даних S – скарги громадян, рішення суду, відомості в авторитетних засобах масової інформації, публічні відомості в базах даних, а також документи від громадських організацій та депутатів місцевих рад, які підтверджують або спростовують правила або практику застосування нормативно-правових актів. За цими джерелами у методології 2018 додатково оцінюються 6 індикаторів.

 

  • Уточнено значення понять: вказано їх визначення або наведено примірний перелік прикладів, які слід мати на увазі при вимірюванні індикатора

 

Для прикладу, в індикаторах А16035 та А16105 вказано, що потрібно розуміти під термінами «житлові будинки» та «участь» відповідно. Натомість індикатор А16051 доповнений прикладами інституцій громадянського суспільства, а А16023 – видів формату даних, які можуть вважатися машинозчитувальними.

 

  • Уточнено систему нарахування балів

 

Однією із найбільш суттєвих змін є впровадження двоступеневої системи нарахування балів за чотирма індикаторами сфери «Закупівлі» – А16091, А16093, А16099, А16100. Це дозволяє окремо оцінити повноту та формат оприлюднених даних. Інші новації у системі оцінювання стосуються запровадження нових або вилучення окремих проміжних балів. Попри це, вага жодного індикатора не зазнала змін.

 

  • Заміна індикаторів

 

Лише в одному випадку індикатор було вилучено та замінено на новий. Так, замість наявності архіву закупівель за останні 3 роки, річних планів закупівель або посилання на портал уповноваженого органу, де можна знайти цю інформацію, індикатор A16024 оцінює, чи було ухвалено на місцевому рівні нормативний документ про необхідність використання публічного сервісу для оперативного реагування на скарги, пропозиції, звернення та необхідність надання відповідей на них.

 

  • Конкретизовано формулювання запитань та критеріїв оцінювання

 

Інші зміни здебільшого мають редакційний характер і були запропоновані у відповідь на відгуки міських рад, експертів та журналістів, щодо пошуку інформації, оприлюднення якої може найкращим чином допомогти запобіганню корупційних явищ на місцевому рівні.

 

Оновлена методологія також включає окремий розділ «Інвестиції та економічний розвиток», що містить 20 індикаторів. Новий розділ гармонійно пов’язаний з усіма попередніми розділами методики, особливо в частині земельного, фінансового регулювання, роботи з комунальними активами. Наразі оцінювання за цим розділом відбувається окремо від інших 13 сфер відповідальності місцевої влади, проте в майбутньому планується інтеграція 14-ї сфери щодо прозорості інвестицій у загальний рейтинг.

 

З повним переліком оновлень у методології у розрізі 2017/2018 років в форматі таблиці можна ознайомитися тут.