26 квітня на Антикорупційному комітеті ВРУ розглядався проєкт Закону № 5173 «Проект Закону про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) в другому читанні. 

Серед пропозицій народних депутатів були підтримані і норми, що передбачають зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо створення статті 21-1 про врегулювання відносин з управління арештованим майном у виняткових випадках.

 Як зараз:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (або АРМА) є важливим елементом антикорупційної інфраструктури. Це державний орган України, що був створений за аналогією до органів з повернення та управління активами, які функціонують у державах Європейського Союзу.

Варто зауважити, що профільний закон народні депутати ухвалювали в умовах відсутності в Україні дієвого нормативного регулювання управління арештованими активами в кримінальних провадженнях для збереження їх економічної вартості.А отже, цілком зрозуміло, що результат роботи суб’єктів законодавчої ініціативи не міг передбачити усі виклики, що постануть у майбутньому перед інституцією, яка має опікуватися арештованим в рамках кримінального провадження майном. 

Профільне законодавство, що регулює діяльність АРМА, передбачає тільки  комерційну складову у питанні управління активами. Логічно, що управителі, яким АРМА передало активи в управління, окрім збереження економічної вартості активи,  націлені винятково на одержання прибутку від управління активами. 

Однак, за останні роки Національне агентство стикнулося з рядом активів, безперервне функціонування яких є запорукою безпеки окремих регіонів України. Ці активи, є економічно невигідними при такій формі управління, потребують суттєвих фінансових витрат або ресурсів, які доступні виключно державі і скоріше вимагають соціально орієнтованого підходу, аніж комерційного.

Що пропонується:

Цими змінами пропонується додати до Закону України “Про АРМА” положення що у  виняткових випадках буде передбачена процедура передачі в управління активів, арештованих в рамках кримінального провадження, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади на підставі рішення Кабінету Міністрів України без застосування процедур передачі в управління. Ідеться про ситуації, коли існує ризик настання надзвичайних ситуацій або негативних наслідків для населення, суспільства, галузей економіки, національної безпеки і оборони України. 

АРМА протягом 3 робочих днів з моменту виявлення ризиків настання негативних наслідків повідомляє про такий актив КМУ. Кабінет Міністрів доручає відповідному міністерству або ЦОВВ вивчити ситуацію та підготувати разом з АРМА проєкт рішення про застосування процедури передачі в управління арештованого активу в виняткових випадках та його обґрунтування.  

Прийняте рішення КМУ про управління активами у виняткових випадках має забезпечити збереження їхньої вартості та попередження настання надзвичайних ситуацій.

У разі скасування арешту майно повертається власнику відповідно до ЗУ «Про АРМА». Також, необхідно зазначити, що правки передбачають заборону відчуження активу управителем при застосуванні вищезазначеної процедури з передачі в управління активів у виняткових випадках. 

Висновок

Враховуючи різноманітність активів, що можуть бути передані в управління АРМА, в тому числі й активи, що мають вирішальне значення для життєдіяльності окремих регіонів, національної безпеки, обороноздатності України, потреба зміни законодавства з урахуванням вже існуючого досвіду передачі в управлінні арештованих активів є необхідністю. ТЕЦ у Львівській області, аеропорт в Одесі та інші активи є показовими прикладами щодо неможливості, без втручання ресурсів держави, забезпечити належне безперервне функціонування таких важливих активів. 

Необхідність залучення у виняткових випадках КМУ, профільних міністерств та профільних суб’єктів господарювання є вкрай важливою для втілення інтересів держави, виконання завдань кримінального провадження та збереження економічної вартості активів.

Варто також зауважити, що цей законопроект має усунути великі проблеми в невеликій, хоч і важливій частині роботи з управління арештованими (замороженими) активами. Проте, необхідно розуміти, що профільне законодавство АРМА потребує виваженого та системного доопрацювання. Виклики, що судова система та фігуранти   кримінальних проваджень створюють в сфері виявлення, розшуку та управління арештованими активами мають бути вирішення, за допомогою виважених змін, що не зруйнують спроможність Національного агентства.

Аналіз підготував юридичний радник ТІ Україна Олексій Данилюк.