Трансперенсі Інтернешнл Україна презентує результати піврічного комплексного дослідження роботи Вищого антикорупційного суду.

ВАКС — унікальна судова установа у системі судів України.

Антикорупційний суд постійно у фокусі уваги суспільства, правоохоронних органів та політичного керівництва країни. Така увага, з одного боку виконує контрольно-запобіжну функцію, а з іншого доволі часто створює перепони у роботі суду. 

Метою даного дослідження було проведення моніторингу процесуальної та процедурної роботи ВАКС, аналіз судової практики з метою з’ясування відповідності роботи Вищого антикорупційного суду стандартам кримінального процесу, відповідно до чинного кодексу.

Безпосередніми завданнями дослідження були: моніторинг судових засідань та ходу судового розслідування, вивчення судової практики ВАКС, вивчення питання зовнішньої оцінки роботи суду з боку Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (далі – САП), інституту адвокатури) та дослідження роботи допоміжної служби – Служби судової охорони (далі – ССО).

Методологія роботи Вищого антикорупційного суду передбачає розділення процесу судового розгляду та досудового слідства по справі на конкретні підпроцеси, які обирались за критерієм впливу на результат діяльності ВАКС. Також, моніторингом охоплюються процедурні моменти (ті, які складають “форму” процесу).

 

Додатково методологія вивчала процедурно-організаційну частину роботи ВАКС за наступними напрямами:

  • Моніторинг виконання процедурних прав на стадії судового розгляду. 
  •  Моніторинг організації судового процесу.
  • Моніторинг інформації про діяльність суду.
  • Моніторинг судової охорони.
Загальні показники моніторингу
  • За період моніторингу було відвідано 311 судових засідань, з яких релевантними для моніторингу були 224 засідання (з них 159 засідань відбулись, ще 65 засідань були перенесені). Тобто серед усіх відвіданих засідань, 71% – відбулись, решта 29% – були перенесені
  • Серед 159 засідань, які відбулись – 68% (або 108 засідань) – це були засідання першої інстанції; 11% (або 17) – це апеляційна інстанція, та 21% (або 34) – це засідання по обранню, зміні, скасуванню запобіжних заходів.
  • Проведено моніторинг 68 проваджень (перша та апеляційні інстанції). В рамках яких, 126 осіб мали статус обвинуваченого.
  • В першій інстанції в середньому відсоток порушень складає – 7%. Найчастіше порушення стосувались таких показників: матеріали та документи суду не передавались через судового розпорядника (31%), не видавались пам’ятки про процесуальні права (19%), не здійснювалась протидія зловживанню процесуальними правами (13%).
  • В апеляційній інстанції в середньому відсоток порушень складає – 3%
  • Якщо говорити про узагальнені результати засідань під час обрання запобіжних заходів, то в середньому відсоток порушень вищий (у порівнянні з середніми результатами дотримання показників судового провадження) і складає 17%. Найчастіше порушення стосувались показників щодо обґрунтованості позиції САП/ВАКС у клопотанні/в судовому рішенні, а також показники категорії щодо такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою: не було обґрунтування ризику щодо переховування особи від органів досудового слідства (70%), не було обґрунтовано ризику щодо знищення доказів (61%), не було надано обґрунтування ризику щодо вчинення іншого кримінального правопорушення (58%), слідчий суддя встановив не співмірну заставу (54%).

Також окремо в рамках цього проєкту комунікаційний відділ вивчав піврічну динаміку у публічних комунікаціях Антикорсуду та надав рекомендації з їхнього покращення.

Більше про результати моніторингу роботи ВАКС дізнавайтеся зі звіту ТІ Україна.

Дослідження проводилось за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Погляди належать виключно Трансперенсі Інтернешнл Україна і можуть не збігатися з позицією Посольства США.