Звернутися до Конституційного суду України можна у трьох формах:

 • конституційного звернення;
 • конституційного подання;
 • конституційної скарги.

Що таке конституційне подання?

Це письмове клопотання до КСУ про:

1) визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним;

2) офіційне тлумачення Конституції України.

Хто має право подати конституційне подання?

 • Президент України;
 • не менш як сорок п’ять народних депутатів України (відкликання підпису під конституційним зверненням не має юридичних наслідків);
 • Верховний Суд України;
 • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Які вимоги щодо оформлення конституційного подання?

У конституційному поданні зазначаються:

1) суб’єкт права на конституційне подання;

2) відомості про представника суб’єкта права на конституційне подання;

3) документи та матеріали, на які посилається автор подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;

4) перелік документів і матеріалів, що додаються.

У конституційному поданні зазначаються

 • акт (його конкретні положення), що належить перевірити
 • конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити
 • обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта/положень.

У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначають:

 • конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення;
 • обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.

Якщо конституційне подання не відповідає хоча б одній з зазначених вимог, КСУ відмовляє у відкритті конституційного провадження.

Сьогодні КСУ на своєму офіційному сайті оприлюднює всі конституційні подання, які знаходяться на його розгляді.

Яка форма відповіді КСУ на подання?

За результатами розгляду справ щодо конституційності нормативних актів – КСУ ухвалює рішення. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення КСУ рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Аналогічним чином, за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення Конституції України КСУ ухвалює рішення.

Рішення КСУ є обов’язковими до виконання, остаточними та такими, що не можуть бути оскаржені.

Про конституційне звернення Ви можете дізнатись тут, а про конституційну скаргу тут.

Порядок та умови звернення до Конституційного Суду України (КСУ) визначені у Законі України «Про Конституційний Суд України».

Посилання: