Конституція — основний закон демократичної держави, тому її принципи мають належно оберігатися від порушень. Саме цим і займаються конституційні суди. 

Рік тому актуалізувалось питання щодо повноважень Конституційного Суду України та їх співвідношення з іншими гілками влади. Давайте подивимось на функціонування таких судів в інших країнах світу. 

Інформацію про такі суди зазвичай прописують у Конституції. Розглядаючи країни пострадянського простору та європейські країни, можна виділити ряд основних відмінностей між КС.

По-перше, кількість суддів конституційного суду є різною і на неї в основному впливає специфіка держави, структура суду, його функції та політичні обставини, в яких він створювався. Згідно з дослідженням Національного інституту стратегічних досліджень, найменша кількість суддів в Андоррі — 4, а найбільша у Росії — 19. У Казахстані та Латвії — 7 суддів, у Франції, Грузії, Вірменії, Литві — 9, в Австрії та Іспанії — 12, а в Польщі, Італії та Чехії — 15. 

Друга відмінність: строк виконання обов’язків суддів КС і знову ж таки — вони дуже різні. В Узбекистані й Таджикистані — це 5 років, у Хорватії — 8, у Франції, Італії, Іспанії, Польщі, Сербії, Словенії, Грузії та Румунії — 9, у Білорусі 11, а в Росії, Словаччині, Албанії та Угорщині — аж 12 років. 

Досить поширеною практикою для збереження стабільності та недопущення незрозумілих людей до посад та концентрації влади в тих самих руках, проводиться часткове оновлення суддівського складу Суду. Зокрема у Франції, Іспанії, Болгарії та Литві оновлюється одна третя складу Конституційного Суду. Повторне обрання суддів конституційних судів найчастіше не допускається.

Запасні судді — не знайома Україні практика, але от для Австрії — це цілком звична справа, там крім Голови та 12 основних суддів за Законом обирають ще й 6 запасних. Вони фактично є заступниками основного суддівського складу. Є і так звані неординарні судді, які, наприклад, в Італії обираються на рівних з ординарними (звичайними конституційними суддями), працюють паралельно і беруть участь у розгляді справ проти Президента. Загалом, неординарні судді — це такі, які займаються вирішенням окремих категорій справ. 

Цікаво, що у Франції до складу Конституційної Ради входять ще й колишні Президенти республіки за правом високої посади, що вони займали раніше. 

Стосовно рівня компетентності суддів, то в абсолютній більшості країн він має бути високим. Враховуються як попередня професійна діяльність суддів, так і їх академічний доробок, стаж викладання, чистота репутації та наявність авторитету. У деяких країнах, як-от у Іспанії, судді не можуть бути членами політичних партій. 

А якщо ми говоримо про призначення суддів на посади, то існує три основних підходи. Один спосіб, коли судді КС призначаються органами, які представляють законодавчу та виконавчу гілки влади, зокрема так відбувається у Чехії, Австрії, Канаді та Румунії. Інший, коли склад Суду затверджують три гілки влади автономно і так є в Україні, Грузії, Італії та Молдові. Останній з найпоширеніших способів — не автономно, а за співпраці різних гілок влади, а остаточне рішення затверджується або ж Президентом, або органами законодавчої влади. Затвердження Президентом практикується у Туреччині та Данії, а Парламентом у Польщі, Німеччині та деяких інших країнах. В будь-якому випадку рішення приймається на основі подання органів влади з інших гілок або главою держави. 

 

Як же функціонує Конституційний Суд України?

КСУ складається із 18 суддів, що є великою кількістю, в рамках світових практик. Судова гілка влади, представлена з’їздом суддів України, законодавча гілка (Верховна Рада) та Президент призначають по 6 суддів, кандидатури ж на посаду судді відбирається на конкурсних засадах. Суддям КСУ заборонено бути водночас і членами політичних партій, мати представницький мандат чи обіймати інші оплачувані посади або виконувати оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Серед основних функцій Конституційного Суду є здійснення конституційного судочинства (додержання принципу поділу влади, охорона конституційних прав і свобод, перевірка нормативних актів з погляду їх відповідності Конституції), офіційне тлумачення Конституції, здійснення конституційного правосуддя (спори про конституційне порушення).

Загалом не можна сказати, що існує норма стосовно рис, які мають бути притаманними конституційним судам. Звичайно, що це мають бути компетентні та незаангажовані і не політизовані люди, але складно визначити, наприклад яка кількість суддів є кращою для ефективнішої роботи КС. 

Венеціанська комісія у своєму Висновку стверджувала, що вважає доцільним для України внесення змін до порядку призначення та звільнення суддів КСУ. Також вважають, що варто після завершення дев’ятирічного терміну роботи судді, коли він піде у відставку — дозволити йому виконувати свої обов’язки, доки не призначать наступника. 

А Національний інститут стратегічних досліджень, наприклад, рекомендує запровадження інституту неординарних суддів з числа тих, що знаходяться у відставці, скоротити кількість суддів до 14 (по 7 від Президента і ВРУ), а також впровадити принцип третинної ротації суддів через кожні три роки.