30 березня слідчий суддя Херсонського міського суду своїм рішенням передав 20 970 респіраторних масок в управління АРМА. Ці маски були вилучені Національною поліцією, коли їх намагалися вивезти за кордон.

Національному агентству з розшуку та управління активами неодноразово намагалися передати маски в управління, але це перший випадок, коли таке відбулося.

Управління таким активом, як маски, згідно з законодавством можливе лише шляхом його продажу. І тут уже існує низка проблем.

По-перше, теперішня судова практика щодо здійснення АРМА його функцій з управління є дуже неідеальною. Згідно з законодавством, АРМА може обирати шлях управління активом на власний розсуд. Однак деякі суди, виносячи рішення щодо реалізації арештованих активів не визнають цих повноважень Агентства. У деяких випадках це може призвести до помилкових рішень, які унеможливлять ефективне управління задля збереження економічної вартості майна.

По-друге, сьогодні реалізація активів, переданих АРМА, можлива лише через ДП «СЕТАМ». Аналіз продажів у цій системі свідчить про те, що наявна модель реалізації арештованих активів не є досконалою. ДП «СЕТАМ» має проблеми зі скупченням повноважень, відсутністю контролера, поганим описом лотів. А це, своєю чергою, дає поле для зловживань та непрозорої діяльності.

Національному агентству з розшуку та управління активами неодноразово намагалися передати маски в управління, але це перший випадок, коли таке відбулося.

По-третє, в умовах епідемії такий актив, як респіраторні маски, потрібен державі, як ніколи. Відсутність можливості АРМА у виключних випадках здійснювати свої функції з урахуванням соціальних проблем суспільства є недосконалістю українського законодавства. Національне агентство буде змушене продати ці маски на торгах тому, хто більше заплатить, і жодних варіантів.

Таким чином, сам факт передачі респіраторних масок АРМА є позитивним. Однак важко спрогнозувати, хто саме стане власником цього активу.

Як бачимо, майже 21 тисяча респіраторних масок не зможуть бути направлені на потреби суспільства через правові неузгодженості, прогалини та блокування роботи Національного агентства. Враховуючи збільшення кількості активів, що передаються з кожним роком АРМА зростає потреба в покращенні правового регулювання діяльності цієї інституції.

Майже 21 тисяча респіраторних масок не зможуть бути направлені на потреби суспільства через правові неузгодженості, прогалини та блокування роботи Національного агентства.