Transparency International Slovakia ініціювали розробку інструменту вимірювання прозорості європейських столиць.

Катерина Цибенко, керівниця програми Transparent Cities/Прозорі міста взяла участь у робочій зустрічі щодо розробки Рейтингу прозорості Європейських столиць, яка була організована Transparency International Slovakia. Основна мета проекту полягає в тому, щоб підтримати відділення Transparency International в їхньому намірі розробити перший Рейтинг прозорості європейських столиць.

Місцеві органи самоврядування впливають на місцевий розвиток, стан доріг, якість приміщень шкіл,  суму місцевих податків та багато іншого. Але широке коло компетенцій передбачає доступ до значних фінансових ресурсів, що є корупційним ризиком.

TI Slovakia починаючи з 2010 року впроваджує Рейтинг прозорості міст, який взяли за основу інші відділення ТІ, в тому числі й Україна, розробивши Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України, який впроваджує програма Transparent Cities/Прозорі міста.

Рейтинг виявився ефективним інструментом прийняття рішень у муніципалітеті та підвищення активності громадян, адже прозорість надає жителям можливість отримання більш якісних державних послуг.

Вимірювання прозорості європейських столиць має значний потенціал для кращого розуміння подібності та відмінності між містами Європи, дає можливість визначити найкращі практики і, в кінцевому рахунку, поліпшити доступ громадян до інформації та прийняття рішень, а також знизити рівень корупції.

Наразі розробляються індикатори, які мають відображати максимально чітку картину щодо дотримання найкращих практик прозорості та є релевантними для всіх країн Європи, що є непростою задачею у зв’язку із відмінністю у законодавстві.

Серед багатьох показників, які розглядаються як релевантні для європейських міст, особливої уваги заслуговують наступні категорії, актуальні, на нашу думку, для України:

  • Конфлікт інтересів в органах місцевого самоврядування;
  • Інвестиційний сектор;
  • Підзвітність та контроль громадою дій місцевої влади;
  • Участь громади у процесі прийняття рішень;
  • Рівень реагування на скарги від громадян;
  • Фінансування органів самоврядування.

Рейтинг прозорості європейських столиць має значний потенціал та допоможе краще розуміти подібності та відмінності між містами Європи, допоможе визначити найкращі практики та поліпшить доступ громадян до інформації та до процесу прийняття рішень. Ми переконані, що вимірювання прозорості є ефективним інструментом для кращого громадського нагляду, а також забезпечить зменшення корупційних ризиків.