Вищий антикорупційний суд є одним з наймолодших судів у судовій системі України. Водночас, за досить невеликий проміжок часу він уже заклав високі процесуальні стандарти кримінального провадження.

Ще 3 роки тому не можна було уявити, що на лаву засуджених за корупційні правопорушення поряд з дільничним райвідділу сядуть судді чи народні депутати. З початку 2021 року минуло лише 3 місяці, а суми застав вже досягли 52 мільйонів гривень.

Однак, попри успіхи та певні позитиви нагальною залишається ціла низка проблемних питань у діяльності суду, про які ТІ Україна зокрема розповідала у своєму дослідженні спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури.

Так, Конституція України та Кримінальний процесуальний кодекс України встановлюють суворі вимоги щодо поведінки сторін під час судового процесу. Однак, на жаль, дотримуються цих вимог не всі та не завжди. Велика кількість таких казусів спостерігається з боку сторони захисту. Саме тому одна з найважливіших наших рекомендацій була направлена до органів адвокатського самоврядування.

Зокрема ми наголошували на необхідності внести зміни і посилити контроль за дотриманням правил адвокатської етики і відповідним чином реагувати на такі порушення з боку сторони захисту під час розгляду справ у суді.

Які конкретні кроки адвокатське самоврядування може зробити?

  • Врегулювати питання неявки адвокатів на судове засідання без поважної причини. У тому числі, розробити методику та забезпечити реальність притягнення до дисциплінарної відповідальності за таку неявку.
  • Створити інформаційні приводи навколо судових справ. Всім адвокатам варто пам’ятати, що суд — не опонент адвокатурі, а його партнер. При чому партнер, який не має антагонічних інтересів з адвокатами.
  • Уникати неналежної поведінки адвокатів під час судового засідання. За час своєї роботи ВАКС став найпотужнішим юридичним майданчиком у медійному полі. Тому потрібно пам’ятати, що результати неналежної поведінки адвокатів на ньому поширюються на все адвокатське середовище і створюють загальний негативний образ адвоката в очах суспільства.

Слід відмітити, що ВАКС неодноразово звертався до органів адвокатського самоврядування з проханнями про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які порушують етичні та процесуальні стандарти поведінки. Однак жодного разу ці скарги не були задоволені.

Те, як іноді зараз сторона захисту використовує свої права, – не завжди правильно. Тому потрібні зміни до законодавства, які дозволили б обмежувати, наприклад, або час виступу захисників (щоб уникнути
довготривалих повторів у виступах), або саму кількість виступів (наприклад, з п’яти адвокатів слово надавати двом, які висловлюють консолідовану думку захисту). Доцільно було б дослідити досвід інших європейських суддів та провести системну роботу, щоб такі зміни в законодавстві не зашкодили верховенству права, захисту прав людини й особливо праву на захист.