Як міські ради реалізують положення Кодексу прозорої влади на місцях, які виклики заважають містам рухатись вперед та яке з міст найкраще справилось з виконанням положень читайте у новому дослідженні програми «Transparent cities/Прозорі міста».

 

Що таке «Кодекс прозорої влади»?

Напередодні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» та Інститут Політичної Освіти розробили «Кодекс прозорої влади» для кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду міських голів. 

Кодекс був розроблений на основі методології дослідження прозорості 100 найбільших міст України та кращих практик діяльності органів місцевого самоврядування. Він містить 11 положень, від забезпечення прозорого управління комунальними підприємствами до впровадження місцевої політики відкритих даних. Кожне із положень складається з деталізованих чітких пунктів. Підтримуючи Кодекс, кандидати зобов’язалися виконувати положення у разі здобуття посад міських голів та депутатів місцевих рад. 

Тоді Кодекс підтримали 35 кандидатів на посади міських голів, з яких 9 у підсумку виграли місцеві вибори. Команда програми «Transparent cities/Прозорі міста» проаналізувала реалізацію положень Кодексу саме у тих 9 містах, де міськими головами стали підписанти. 

 

Ключові висновки 

  • Хоча більшість міст протягом першого року каденції міських голів виконали зобов’язання Кодексу на 50% і вище, жодне місто не виконало вимог Кодексу у повному обсязі.
  • Найкращі результати міста показали у сферах прозорості прийняття рішень та оприлюднення актуальних даних про нерухоме майно (виконані більш ніж на 80%). 
  • Найменш прозорими залишаються сфери управління комунальними підприємствами (8,8%) та реалізації інфраструктурних проєктів (47,2%). 
  • У сфері комунальних підприємств було виявлено, що жодне місто не має прийнятих та оприлюднених політик власності, — комплексних документів, що визначали б підходи міста до управління комунальним майном та підприємствами. 
  • Для комплексного виконання зобов’язань Кодексу ми радимо міським радам насамперед зосередитися на реалізації тих положень, що отримали найменший відсоток виконання (сфера управління КП і реалізації інфраструктурних проєктів).

 

 

Методологія дослідження

Ми зібрали і проаналізували первинні та вторинні дані міст:

  1. Первинні дані – заповнення опитувальників уповноважені особи представників міських рад. У них – питання щодо статусу виконання положень Кодексу.
  2. Вторинні дані – це документи міських рад та інформація, оприлюднена на сайтах міських рад, інших спеціалізованих ресурсах. Аналітики оцінили міста на основі даних, які є у відкритому доступі.

 

Що ми радимо

Задля комплексного виконання зобов’язань Кодексу ми радимо міським радам насамперед зосередитися на реалізації тих положень, що отримали найменший відсоток виконання:

Затвердити політики власності комунальних підприємств. Прийняття такого документу здатне підвищити професіоналізм управління підприємством та ефективність його діяльності.

Сформувати наглядові ради в комунальних підприємствах. Важливо забезпечити професійність відбору як членів наглядових рад, так і керівництва КП. Для цього необхідно проводити конкурс на конкурентній основі, з забезпеченням політичної незалежності менеджменту комунального підприємства та його підзвітності наглядовій раді. 

Забезпечити проведення щорічного зовнішнього незалежного аудиту діяльності комунальних підприємств. Це дозволить виявити потенційні зловживання та неефективність використання коштів й оцінити загальну збитковість підприємства, надати наглядовим радам КП ключову інформацію для прийняття кадрових рішень. Публічна презентація звітів за результатами аудиту суттєво посилює прозорість та підзвітність роботи підприємств. 

Залучати громадян до обговорення реалізації інфраструктурних проєктів. За допомогою публічних конкурсів та заходів, онлайн-голосувань та електронних консультацій можливо отримати зворотній зв’язок від громадян, вивчити їх думку та розставити пріоритети в сфері реалізації проєктів міського благоустрою, ремонтів тощо. 

Оприлюднювати інформацію щодо реалізації інфраструктурних проєктів. Важливо регулярно публікувати інформацію про заплановані будівництва, реконструкції, капітальні ремонти, об’єктів комунальної інфраструктури, а також статус виконання робіт по об’єктах на яких вже виконуються роботи.

Провести інвентаризацію земельних ресурсів громади. Для посилення прозорості та підзвітності у сфері землекористування необхідно не лише інвентаризувати земельні ресурси громади, а й опублікувати на сайті міської ради актуальну базу даних земельних ділянок та договорів що дозволяють ними користуватись в машиночитаному форматі.

 

 

Аналітичну записку розроблено в межах проєкту «Transparent Cities: електронна платформа взаємодії громадян та місцевої влади для забезпечення підзвітності та належного врядування», який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.  ЇЇ зміст є відповідальністю виключно Transparency International Ukraine і необов’язково відображає погляди Європейського Союзу.