ВАКС розпочинає працювати з цивільною конфіскацією – механізмом, запровадженим в Україні наприкінці 2019 року. Що ж це таке, як функціонує та кого стосується – читайте нижче.

Цивільна конфіскація — це окремий інститут цивільного процесуального законодавства, що знаходить своє втілення у цивільному позові, спрямованому на стягнення незаконно набутих активів у державний бюджет. 

Не варто ототожнювати цей інститут з цивільним позовом у кримінальному провадженні, адже останній є частиною кримінального процесу, що пов’язаний із відшкодуванням шкоди, завданої вчиненням злочину особі. Водночас позов у межах цивільної конфіскації функціонує окремо від кримінального провадження, адже на відміну від кримінального процесу, в якому сторона обвинувачення має доводити вину, та де існує презумпція невинуватості, цивільний процес базується на принципі змагальності. Останній же означає, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи. Тобто не лише прокурори мають доводити вину, а й відповідач теж змушений буде обґрунтувати законність походження активів. 

Аби конфіскувати майно шляхом цивільної конфіскації, потрібно довести неправомірність набуття права власності на активи. Така відокремленість цього інституту від кримінального процесу робить можливим здійснення конфіскації до завершення кримінального провадження. Загалом, суть цивільної конфіскації полягає не в покаранні особи, а в тому, аби повернути у власність держави те, що людині належить необґрунтовано. 

Цивільна конфіскація стосується тих активів, які були набуті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або іншою фізичною чи юридичною особою, яка набула у власність такі активи за дорученням такої особи. Тобто даний механізм загрожує насамперед чиновникам місцевого та державного рівнів, майно яких дає достатні підстави вважати, що воно було незаконно набуте. 

Справи щодо цивільної конфіскації розглядатиме Антикорупційний суд, а подавати позов до останнього – прокурори САП. Аби не перевантажувати Вищий антикорупційний суд дрібними провадженнями стосовно цивільної конфіскації існує ще одна умова подання позову: різниця між вартістю активів і законними доходами відповідача повинна у 500 і більше разів перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день набрання чинності закону (тобто від 1 003 500 грн), але й не перевищувати межі, встановленої статтею про незаконне збагачення (7 377 500 грн). Остання сума – верхня межа цивільної конфіскації – змінюється щороку. Варто згадати ще й те, що позов пред’являється лише щодо активів, які були набути після 28.11.2019 року.