Transparency International Україна успішно пройшла аудит фінансової звітності за 2016 рік, що виконала ТОВ «Аудиторська фірма «Марінченко і партнери» відповідно до українського законодавства й міжнародних стандартів аудиту IAASB.

Аудитори брали до уваги заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, оцінювали відповідність облікової політики, прийнятність облікових оцінок управлінського персоналу та загальне подання звіту.

Згідно з висновками компанії-аудитора звітність представництва міжнародної антикорупційної мережі Transparency International в Україні відповідає стандартам бухгалтерського обліку та містить достовірну та справедливу інформацію. Зі звітами незалежного аудитора за попередні роки можна ознайомитися за посиланням.

Завантажити звіт незалежного аудитора за 2016 рік