28.11.2016

ТІ Україна закликає НАЗК та Мін’юст чимшвидше розробити та ухвалити документи, необхідні для старту перевірки декларацій чиновників та моніторингу їх стилю життя.

Нещодавно Міністерство юстиції України відмовилоНаціональному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) в державній реєстрації документів, які покликані регулювати перевірку декларацій та стилю життя е-декларантів. Мова йде про Порядки проведення контролю та повної перевірки декларацій і здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Реєстрація цих нормативно-правових актів є необхідною умовою для старту проведення НАЗК повних перевірок декларацій та моніторингу стилю життя топ-посадовців. На жаль, Мін’юст визнав подані документи неякісними.

Відповідно до оприлюдненого членом НАЗК Русланом Радецьким Протоколу засідання круглого столу щодо презентації порядку контролю та повної перевірки декларацій від 3 листопада 2016 року, представники Мін’юсту брали участь в його обговоренні, що не відповідає розповсюдженій 24 листопада Міністерством юстиції інформації про власну незалученість «ані на стадії розробки, ані на стадії обговорення».

Після повторного обговорення з представниками Міністерства юстиції, громадських об’єднань, експертних та наукових установ, погодження з іншими зацікавленими державними органами, повернуті до НАЗК порядки мають бути повторно подані з необхідними додатками на державну реєстрацію з опрацюванням зауважень, висловлених Мін’юстом.

Нові затверджені Національним агентством порядки повинні відповідати чинному законодавству та узгоджуватись з раніше прийнятими актами НАЗК та засадами його функціонування. В них мають бути відсутні безмежні дискреційні повноваження та дотриманий принцип правової визначеності разом з іншими основоположними принципами правової системи України. Має бути встановлений механізм перевірки достовірності інформації з відкритих джерел, вдосконалений понятійний апарат, визначені зміст та межі предметів повної перевірки і моніторингу стилю життя. Також повинні встановлюватися вимоги до висновку за результатами такої перевірки.

Водночас, передбачення занадто стислих строків здійснення контролю та повної перевірки може бути не релевантним. Адже перевірка декларацій деяких посадовців може бути пов’язана з направленням численних запитів до іноземних державних органів та отриманням відповідних офіційних відповідей, що займає досить багато часу.

ТІ Україна закликає всі зацікавлені сторони якнайпотужніше докластися до того, щоб нові порядки встановлювали чітке регулювання механізмів контролю та повної перевірки декларацій і моніторингу стилю життя, а порушники не змогли уникнути притягнення до відповідальності.