Transparency International Україна вітає позицію Президента України щодо потреби вдосконалення проекту закону про створення Вищого антикорупційного суду. Представництво глобальної мережі пропонує своє бачення змін, які б відповідали рекомендаціям Венеціанської комісії від 06.10.2017. Візія ТІ Україна механізму обрання суддів Антикорупційного суду враховує перестороги представників української влади.

16.01.2018 Президент України на зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій закликав допомогти усунути недоліки законопроекту №7440 «Про Вищий антикорупційний суд».

Ключовим застереженням з боку української громадськості та міжнародних партнерів до тексту даного законопроекту є прописана лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів в процесі добору суддів. Водночас, у висновку Венеціанської комісії від 06.10.2017 з метою забезпечення незалежного та неупередженого добору суддів рекомендовано надати міжнародним експертам ключову роль (англ. «crucial role»). Аналогічне зауваження висловлене в листах на адресу Адміністрації Президента України від Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

ТІ Україна пропонує своє бачення механізму відбору кандидатів, який дозволить врахувати рекомендації Венеціанської комісії та не порушуватиме принцип єдності статусу суддів.

Пропонуємо, щоб Громадська рада міжнародних експертів в процесі кваліфікаційного оцінювання кандидатів визначала б їх відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. У тому числі – щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам. Натомість, оцінювання кандидатів та внесення подання про призначення здійснювали б Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя. Цього вимагають норми Закону України «Про судоустрій та статус суддів». Таким чином, Громадська рада міжнародних експертів лише встановлюватиме факт невідповідності кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності, що не дозволить особі продовжувати участь в конкурсі на посаду судді. Однак, сам добір проводитимуть національні органи суддівського врядування.

Вказаний механізм дозволить зберегти єдиний процес добору суддів, передбачений статтею 70 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» та забезпечить вагому участь міжнародних партнерів в процесі добору суддів.

Пропонуємо внести в законопроект положення, які забезпечують реалізацію механізму відбору описаного вище. Це дозволить змінити роль міжнародних партнерів в процесі добору суддів, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії і при цьому повністю відповідатиме діючому українському законодавству.