Залежно від форми судочинства, судової інстанції та стадії процесу суд приймає рішення різних видів: ухвали, постанови, накази, рішення, вироки тощо. Розуміння їх різниці допоможе краще орієнтуватися у судовому процесі, зокрема, кримінальному.

Так, у межах кримінального судочинства судів першої інстанції існують ухвали – рішення, якими вирішуються процесуальні та процедурні питання у справі, а також вироки, якими суд закінчує розгляд справи. 

Проте лише вирішенням питань невинуватості чи винуватості та необхідності призначення покарання обвинуваченого функціонал вироку не обмежується. Цим видом судового рішення можуть бути вирішені й інші процесуальні питання, як-от щодо цивільного позову, якщо кримінальним правопорушенням було завдано матеріальної або моральної шкоди. 

Аби раз і назавжди відмежувати вирок від інших судових рішень, варто запам’ятати, що вирок – єдине рішення в державі, згідно із яким особа може бути визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. 

У суді апеляційної інстанції види судових рішень у кримінальному провадженні є аналогічними першій інстанції, проте умови їх застосування відрізняються. Так, апеляція скасовує вирок суду першої інстанції та ухвалює новий виключно у чотирьох випадках

  1. при необхідності застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення;
  2. у разі необхідності застосування більш суворого покарання;
  3. при скасуванні необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції;
  4. у разі неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

Важливий момент, пов’язаний з наведеними вище випадками: оскільки усі вони погіршують становище обвинуваченого, то й ухвалити такий вирок апеляція може лише тоді, якщо із згаданих підстав апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник. Усі ж інші рішення суд апеляційної інстанції приймає у формі ухвали. Іншими словами, апеляційний суд постановляє вирок тільки стосовно тих засуджених, становище яких погіршується, а щодо решти виносить ухвалу. 

Відрізняється ситуація і на наступному етапі оскарження, адже суд касаційної інстанції за наслідками розгляду скарги по суті ухвалює судове рішення у формі постанови. Водночас з усіх процесуальних питань, наприклад, внаслідок розгляду клопотань або заяв учасників справи, суд касаційної інстанції постановляє ухвали.