Конституційний суд України розпочав у відкритому пленарному засіданні розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року. 

У конституційному поданні скомпільовані практично всі вже відомі тези щодо невідповідності Конституції деяких положень Закону України “Про НАБУ”. ТІ Україна неодноразово аналізувала їх, зокрема питання повноважень президента і призначення директорів НАБУ і ДБР

Керівниця юридичного відділу ТІ Україна Катерина Риженко висловила свою думку з цього приводу:

Антикорупційне бюро відіграє надважливу роль у боротьбі з топкорупцією і є незамінною інституцією в рамках антикорупційної реформи. Законодавче підґрунтя його роботи має цілком відповідати Конституції. Яким чином не було б сформульоване рішення КСУ, воно не має паралізувати роботу бюро та не має скасувати вже наявні досягнення. І розгляд такого подання тільки має спонукати депутатів якнайшвидше ініціювати та підтримати необхідні зміни до законодавства і привести ЗУ “Про НАБУ” у відповідність до Конституції”.

Окремо Катерина звернула увагу на схожу ситуацію з Верховною Радою, чиї подібні повноваження також не прописані в Конституції. Проте в цьому конституційному поданні такі положення не оскаржуються.

У статті 6 та 7 Закону України “Про НАБУ” є низка повноважень, передбачених саме для парламенту, які теж не закріплені в Конституції і не відповідають принципу розподілу влади на три гілки. Наприклад, Верховна Рада може за наявності чітко визначених підстав ухвалити рішення про звільнення Директора НАБУ. А ще депутати визначають трьох осіб до комісії, яка обирає очільника Бюро”.

Нагадаємо, Конституційний суд лише почав розгляд цієї справи, тому рішення не варто очікувати найближчими днями. Серед тез подання:

  • Обсяг та межі повноважень Президента України визначаються виключно Конституцією України і не можуть бути розширені законом або іншими нормативними актами. 
  • Конституція не передбачає повноваження Президента щодо утворення НАБУ, призначення/звільнення Директора, визначення трьох осіб до комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро, визначенню одного члена зі складу комісії зовнішнього контролю, затверджуванню Положення про Раду громадського контролю при Національному бюро.  
  • Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Президент хоч і взаємодіє з кожною з цих гілок, не належить до жодної з них. 
  • НАБУ як орган правопорядку за своїм функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями мають ознаки органу виконавчої влади, а значить мають підпорядковуватися Кабінету Міністрів України та належати до системи органів виконавчої влади. Відповідно, створення та формування таких органів має покладатись на Уряд та на Прем’єр-міністра.
  • Чинні формулювання положень закону створюють загрозу незалежності НАБУ, призводить до концентрації виконавчої влади у Президента України, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, до нівелювання гарантій прав і свобод людини та громадянина.