9 січня громадські організації Трансперенсі Інтернешнл Україна, Центр протидії корупції, Фундація DEJURE та Автомайдан презентували список кандидатів, які негідні працювати у Вищому антикорупційному суді.

Антикорупційні організації проаналізували майно, бізнесові та політичні зв’язки кандидатів та їхніх родин, а також попередні судові рішення кандидатів.

Загалом у списку претендентів, репутація яких під сумнівом, 55 зі 113 кандидатів, які раніше успішно склали іспити до Вищого антикорупційного суду.

У відповідь на публікацію списку до Трансперенсі Інтернешнл Україна звернулися кандидати із відповідями на поставлені до них запитання. Нижче наводимо текст відповідей без змін. Трансперенсі Інтернешнл Україна не несе відповідальність за достовірність наданої кандидатами інформації, тексти відповідей публікуються за згодою їх авторів.

Трансперенсі Інтернешнл Україна не несе відповідальність за достовірність наданої кандидатами інформації, тексти відповідей публікуються за згодою їх авторів.

Оновлено 23.01.2019
Адвокат Сергій Мойсак:

Коментар ТІ Україна:

У громадськості виникло питання до кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Сергія Мойсака щодо недекларування ним прав на нерухоме майно.

Так, на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно громадськість дійшла до висновку, що з 2007 року Сергій Мойсак є власником квартири у місті Нікополь Дніпропетровської області. Водночас було виявлено, що в декларації кандидата за 2017 рік інформація про наявність у нього нерухомого майна у зазначеному населеному пункті не відображена. З цього приводу Сергій Мойсак пояснив, що згадана квартира була продана ним ще у 2014 році та надав для ознайомлення електронну копію підтверджуючого документа. Додатково, Сергій Мойсак звернувся до нотаріальної контори з проханням надати роз’яснення щодо наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформації про нього, як власника квартири у місті Нікополь Дніпропетровської області.

З отриманої від нотаріальної контори відповіді вбачається, що інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно містить лише архівний запис про Сергія Мойсака як попереднього власника нерухомого майна у місті Нікополь Дніпропетровської області. ТІ Україна вважає надані Сергієм Мойсаком пояснення обґрунтованими. Попри це, квартира, яка була продана Кандидатом, продовжує бути адресою його робочого місця як адвоката відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України. Згідно зі статтею 17 Закону України “Про адвокатуру”, адвокат повинен протягом трьох днів з дня зміни відомостей про адресу робочого місця повідомити про це раду адвокатів регіону.

Суддя Андрій Малєєв:

 

 

Коментар ТІ Україна:

Аналізуючи інформацію щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Андрія Малєєва, громадськість зауважила, що у 2013 році його теща набула право власності на квартиру у місті Києві. Увагу представників громадськості привернула доволі значна вартість квартири, в той час як попередньо родичка кандидата працювала лікарем-педіатром.

З пояснень Малєєва, які той надав 20 січня, вбачається, що для набуття квартири були використані родинні заощадження тещі кандидата. При цьому, основним внеском стали доходи тестя від підприємницької діяльності, отримані в 2003-2007 роках. Але ДФС на запит тещі видала довідку, що за цей період надати документально підтверджену інформацію про доходи тестя немає можливості. ТІ Україна відзначає, що за відсутності документальних доказів громадськість не може стверджувати, що сумніви щодо походження майна родички кандидата були повністю розвіяні.

Крім того, Андрій Малєєв надав пояснення щодо зробленого ним у соціальній мережі у травні 2017 року допису “за Жінку”, який, на думку представників громадськості, містить неетичні висловлювання. У своїх поясненнях кандидат зазначає, що його дописи мають на меті загострити питання, щоб суспільство задумалось і отримало мотивацію до змін.

ТІ Україна з повагою ставиться до активної життєвої позиції Андрія Малєєва та відзначає його небайдужість до проблем суспільства. Водночас ми вважаємо, що суддя повинен з особливою обережністю висловлювати свою позицію щодо соціальних тем. Так, відповідно до п. 4.2 Бангалорських принципів поведінки суддів, «постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти ряд обмежень, і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади». У пункті 115 Коментарів щодо Бангалорських принципів поведінки суддів вказано: «Суддя повинен поводитись на публіці з почуттям такту і самоконтролю, як цього вимагає суддівська посада, оскільки вияви недоречного темпераменту применшують важливість процесу правосуддя і несумісні з високим статусом посади судді». На нашу думку, пост кандидата у соціальній мережі “за Жінку” є виявом темпераменту, який є недоречним для судді ВАС.

Також звертаємо увагу на те, що згідно зі статтями 1, 3 та 20 Кодексу суддівської етики: «Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду… Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною. Участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади.».

Таким чином, на сьогодні в ТІ Україна все ще залишаються обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду Андрія Малєєва критеріям доброчесності та професійної етики.

 

Адвокат Анна Надточиєва:

Коментар ТІ Україна:

Під час аналізу відкритих джерел, у громадськості виникли запитання до кандидатки на посаду судді Вищого антикорупційного суду Анни Надточиєвої. А саме щодо відповідності рівня життя Анни Надточиєвої задекларованим доходам. У своїх поясненнях, серед іншого, кандидат посилається на її доходи у 2006-2013 роках та доходи чоловіка у 1998-2008 роках.

ТІ Україна не мало можливості ознайомитися зі змістом документів на підтвердження доходів Анни Надточиєвої та її чоловіка. Так, у своїх поясненнях кандидатка посилається на відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, що містяться у довідці ДФС. Вказана довідка наявна у матеріалах досьє кандидатки. Але ця інформація не є доступною для вільного ознайомлення. Лише для вивчення ВККС та ГРМЕ. Ми розраховуємо на те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада міжнародних експертів дадуть належну оцінку документам на підтвердження доходів кандидатки.

 

 

Суддя Роман Міліціанов:

 

Коментар ТІ Україна:

Громадськість звернула увагу, що протягом 2012-2016 років Роман Міліціанов мешкав і працював у Сумах, втім не задекларували жодного права власності чи користування на нерухомість у цьому місті. Кандидат наводить інформацію, що в кінці кожного звітного року перебував у Харкові з сім’єю. Втім, на нашу думку, це не звільняє його від обов’язку декларувати право користування нерухомим майном у Сумах.

У відповіді Роман Міліціанов стверджує, що у паперовій декларації за 2015 рік дружина та діти зазначені як члени його сім’ї, що підтверджує їхнє проживання у вказаній квартирі. Таке твердження видається логічним. Але це не звільняє Міліціанова від обов’язку внести інформацію щодо права його жінки на користування квартирою у відповідний розділ декларації. Розділ III паперової декларації за 2015 рік «Відомості про нерухоме майно» містить підрозділ Б: «Майно, що перебуває у власності, в оренді чи іншому праві користування членів сім’ї декларанта». Існування вказаного підрозділу декларації частково втратило б зміст, якби суб’єкти декларування могли відмовитися від внесення до нього інформації з посиланням на факт заповнення інформації щодо членів сім’ї.

Суспільство має високі очікування щодо майбутніх суддів Вищого антикорупційного суду. Саме тому прискіпливе ставлення громадськості до порушень при декларуванні кандидатів на посаду судді вказаного суду є обґрунтованим.

У своїй відповіді Роман Міліціанов також прокоментував можливе ухвалення ним рішень про “м’які” покарання у корупційних справах. Зокрема, в цій частині його відповідь стосувалася вироків у справах № 591/6461/13-к та № 591/6417/14-к. Так, кандидат зазначив, що прийняття відповідних рішень було достатньо вмотивованим, врахування пом’якшуючих обставин є не правом, а обов’язком суду, відсутність обтяжуючих обставин унеможливлює призначення найсуворіших покарань. Також він послався на статтю 50 Кримінального Кодексу України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Не ставлячи під сумнів законність наведених вище вироків, ми вважаємо, що вони є надто м’якими стосовно осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Так, ухвалення рішень про “м’які” покарання у корупційних справах не узгоджується з проголошеною державною політикою щодо боротьби з корупцією, не сприяє формуванню негативного ставлення до цього явища в суспільстві та попередженню вчиненню аналогічних кримінальних правопорушень.

Відповіді, опубліковані 11 січня 2019 року
Адвокат Дмитро Ягунов:

Коментар ТІ Україна:

У 2016  році Дмитро Ягунов придбав квартиру в Києві вартістю понад 1,37 мільйона гривень. При цьому він задекларував у 2015 році дохід на рівні 20 тисяч гривень, а в 2017 році – 42 456 гривень. Виникло питання, звідки у кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду гроші на квартиру в столиці?   

У своїх поясненнях Дмитро Ягунов зазначає що для придбання квартири він використовував кошти, набуті переважно за рахунок продажу будинку й земельної ділянки у Черкасах, які належали його батькові. Крім того, він стверджує, що квартира у Києві була придбана за рахунок батьків, а також за рахунок грошей, зароблених від викладацької, наукової діяльності та діяльності як національного експерта проектів Ради Європи, та на гроші, виручені від продажу його книги з практики Європейського суду з прав людини.

Водночас надані кандидатом на посаду судді ВАС документи не підтверджують законності набуття всіх грошових коштів, необхідних для придбання квартири в Києві. Так, серед наданих Ягуновим документів є розписка, з якої вбачається, що його батько отримав грошові кошти за реалізацію житлового будинку та земельної ділянки у Черкасах. Крім того, нам для ознайомлення було надано 5 заяв на видачу готівки. Сумарно надані кандидатом документи підтверджують отримання членами його сім’ї 59% грошових коштів на придбання квартири у 2016 році. Жодних доказів на підтвердження отримання ним грошових коштів від викладацької, наукової діяльності та діяльності як національного експерта проектів Ради Європи, а також грошових коштів, виручених від продажу книги з практики Європейського суду з прав людини, Ягунов не надав.

Окрім того, у своїх поясненнях Дмитро Ягунов інформує про свою широку адвокатську практику, представлення інтересів клієнтів у Європейському суді з прав людини, роботу юрисконсультом на підприємстві, при цьому задекларовані ним доходи як у 2015, так і 2017 році залишаються на рівні мінімальної заробітної плати.

Таким чином, на нашу думку, Дмитро Ягунов є кандидатом, стосовно якого існують обґрунтовані сумніви щодо його доброчесності.

 

Адвокат Оксана Каденко:

 

Коментар ТІ Україна:

Раніше представники громадськості звернули увагу на те, що Оксана Каденко не вказала у декларації за 2017 рік корпоративні права свого чоловіка у ТОВ «Берест-2012», щодо якого було судове провадження про стягнення податкового боргу. З цього приводу до нас надійшло повідомлення від кандидатки на посаду судді ВАС з поясненнями щодо, зокрема, наявності в неї обов’язку вносити інформацію щодо корпоративних прав до декларації за 2017 рік. Надані Оксаною Каденко пояснення є обґрунтованими, а відтак ми вже зазначили, що в цій частині наші зауваження є помилковими.

Водночас на сьогодні ще залишаються нерозкритими деякі питання щодо майнового стану Оксани Каденко та заповнення нею декларації за 2017 рік. Так, з декларації за 2017 рік вбачається наявність у неї та її чоловіка значної кількості готівкових коштів. При цьому, доходи Каденко та її чоловіка, вказані у цій же декларації не є значними. Крім того, у декларації не вказана вартість автомобіля HYUNDAI TUCSON 2011 року випуску. Водночас, ціна на автомобіль мала б бути їй відома, так як він набутий у власність не так давно — 25 березня 2014 року.

Таким чином, на сьогодні все ще існують обґрунтовані сумніви щодо доброчесності кандидатки на посаду судді Вищого антикорупційного суду Каденко Оксани Олегівни.

Суддя Вікторія Жовноватюк:
Коментар ТІ Україна :

Вікторія Жовноватюк надала пояснення стосовно недекларування житла у Донецьку у 2012 році під час роботи суддею Кіровського міськрайонного суду міста Донецька.

Водночас, на нашу думку, поведінка судді під час інциденту з патрульною поліцією у лютому 2017 року є порушенням норм професійної етики, а саме статей 1 та 3 Кодексу суддівської етики: «Суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду… Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною». Вікторія Жовноватюк ігнорувала прохання пред’явити документи, намагалася покинути місце стоянки автомобіля, розмовляючи по телефону.

Більш того, відповідно до п.4.2 Бангалорських принципів поведінки суддів, «постійна увага з боку  суспільства  покладає  на  суддю обов’язок   прийняти   ряд  обмежень,  і,  незважаючи  на  те,  що пересічному громадянину ці обов’язки могли б здатися  обтяжливими, суддя приймає  їх  добровільно  та  охоче.  Поведінка  судді  має відповідати високому статусу його посади». Згідно з п. 1.6 Бангалорських принципів поведінки суддів «суддя виявляє та підтримує  високі  стандарти  поведінки суддів з метою укріплення суспільної довіри до судових органів, що має  першочергове  значення  для  підтримки  незалежності  судових органів».

Окрім того, політичні зв’язки чоловіка Вікторії Жовноватюк стосуються не адвокатської діяльності, а саме того факту, шо він є помічником народного депутата із БПП Руслана Сольвара.

Додатково варто зазначити, що суддя ухвалювала рішення під час проходження навчання. 21.01.2013-01.02.2013 проходила навчання в НШСУ в Донецьку, ухвалила 39 документів.

24-26.11.2014 проходила навчання в НШСУ в Києві, ухвалила 4 документи.

24-25.06.2015 проходила навчання в НШСУ в Києві, ухвалила 3 документи.

Питання довіри до новоствореного антикорупційного судового органу безпосередньо залежатиме від його складу. І надзвичайно важливою є бездоганна репутація суддів, які стануть антикорупційними суддями та здійснюватимуть правосуддя у справах топ-корупції.

Таким чином, оцінюючи наведені факти в комплексі, на сьогодні все ще існують обґрунтовані сумніви щодо відповідності кандидатки на посаду судді Вищого антикорупційного суду Вікторії Жовноватюк критеріям доброчесності.

Якщо у кандидатів наявна додаткова інформація, яку вони бажають оприлюднити, або ж є інформація стосовно інших кандидатів, просимо надсилати її на адресу office@tiukraine.org.