Участь громадянського суспільства є важливою умовою для того, щоб забезпечити підзвітність і підконтрольність реалізації проєктів і програм відбудови України. 

Зусилля, яких докладатимуть партнери у відновленні України, напряму залежать від рівня довіри, який вони матимуть до ефективності та прозорості процесу відбудови. 

При цьому роль громадських організацій полягає, зокрема, в тому, щоб забезпечити незалежний нагляд за ходом відновлення. На них покладена задача виявити системні прояви неефективних рішень і підходів. Також ГО мають сприяти тому, щоби  процеси відбудови вдосконалювалися, а рівень довіри до них лишався високим. 

Громадська організація Transparency International Ukraine має значний досвід у сфері моніторингу публічних закупівель та формування мережевих об’єднань громадських організацій. Зокрема, проєкт DOZORRO є одним із найуспішніших прикладів, коли громадські організації об’єдналися, щоб досягти спільної мети — покращити ефективність публічних закупівель.

А втім, для громадського контролю у сфері відбудови потрібно розширити компетенції і спроможності громадських організацій. Адже він пов’язаний з набагато ширшими процесами, аніж сама процедура закупівлі. Ідеться про те, щоб визначати та оцінювати потреби та дизайн проєкту, шукати оптимальні способи вирішувати проблеми, а також організовувати закупівлі та ефективне виконання проєкту відбудови. 

Саме тому TI Ukraine планує розробити ефективні підходи громадського контролю над проєктами відбудови. А також долучитися до становлення мережі громадських організацій, які будуть покращувати ефективність відновлення України.