І через рік після Майдану Україна лишається найкорумпованішою країною Європи

02.12.2014

За результатами нового Індексу сприйняття корупції 2014 від Transparency International Україна так і не подолала межу «корупційної ганьби». Отримавши лише один додатковий бал, в порівнянні з 2013 роком, Україна залишається в клубі тотально корумпованих держав.

26 балів зі 100 можливих і 142 місце зі 175 позицій – такі показники України в цьогорічному Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index) від Transparency International. Україна вчергове опинилась на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами як одна з найбільш корумпованих країн світу.

Такі невтішні результати, на думку міжнародної антикорупційної спільноти, спричинені малопомітним поступом у руйнуванні корупційних схем, отриманих у спадок від всіх правлячих режимів часів незалежності України. Адже, незважаючи на «зміну фасаду», Україна продовжує тупцювати на місці. Нещодавно прийняті закони поки не дали відчутних результатів у антикорупційній боротьбі.

За словами виконавчого директора українського представництва Transparency International Олексія Хмари, ухваливши певні закони, держава показала намір рухатися в бік реформ, але цього недостатньо: «Антикорупційні закони, прийняті 14 жовтня 2014 року, заклали лише основу, фундамент для змін. Якою ж буде справжня реформа – покажуть найближчі події. Причому вже зразу у грудні. Новий Уряд країни спільно з новим парламентом мають попрацювати над бюджетом країни на 2015 рік. І чи знайдуться у ньому гроші на Антикорупційне бюро чи електронну систему всіх декларацій чиновників, - питання досі відкрите. Політична воля – це не лише рішучі заклики з високих трибун. Це цілком практичні кроки на виконання нових антикорупційних законів, як то прозорий підбір персоналу нових антикорупційних органів, покарання всіх причетних до корупційних схем, невтручання в роботу борців з корупцією. Саме цього не вистачає Україні аби піднятись у рейтингах Індексу сприйняття корупції».

Україна все ще продовжує гостювати у клубі держав із надзвичайно корумпованою владою. Натомість, Тransparency International відмічає й певні позитиви в антикорупційних кроках країни – за останній рік бюрократія стала менше душити бізнес, експорт та імпорт стають трохи вільнішими від хабарів.

Для того, аби в Україні відбулися реальні антикорупційні зміни, Тransparency International Україна закликає Уряд, парламент та президента зробити п’ять негайних кроків:

  1. Належним чином запустити роботу нових антикорупційних органів, ухваливши правки до антикорупційних законів та передбачивши необхідні ресурси на створення інституцій та добір кваліфікованих кадрів.
  2. Невідкладно ухвалити розроблене експертами законодавство про повну прозорість фінансів політичних партій та виборчих кампаній.
  3. На основі прийнятої Антикорупційної стратегії України розробити деталізований план дій Уряду у сфері протидії корупції, до виконання якого залучити широку громадськість та медіа.
  4. Забезпечити реальне розкриття даних державних реєстрів, передусім, реєстру нерухомості та земельного кадастру.
  5. Розпочати регулярні перевірки публічних службовців на доброчесність, в тому числі через співставлення їх стилю життя із задекларованими майном і статками.

Довідково: Індекс сприйняття корупції базується на незалежних опитуваннях, в яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі Світового банку, Freedom House, World Economic Forum, Азійського та Африканського банків розвитку. Індекс є оцінкою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції).  Повне дослідження доступне за посиланнями: www.ti-ukraine.org  або www.transparency.org.   

 

#

 

Контакт для медіа: Ольга Тимченко,

керівник департаменту комунікації

Transparency International Україна

р.т. +38 044 360-52-42,

e-mail: tymchenko@ti-ukraine.org

м.т. 050-352-96-18, р.т. 044 -52-42,

e-mail: tymchenko@ti-ukraine.org

www.ti-ukraine.org

Довідково: Transparency International Україна є Представництвом глобальної антикорупційної неурядової організації  Transparency International, що має понад  90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія ТІ Україна: обмежити збільшення рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади і громадянського суспільства. Дізнатися більше про діяльність організації можна  на сайті  www.ti-ukraine.org.

Коментарі

Уважаемые господа!

В 2011г. я, в соответствии с действующим законодательством(ст.118 ЗКУ),  в целях приватизации земельного участка направил в Держземагентство  Украины Проект отвода земучастка площадью 1,8 сотки, расположенном в рекреационной зоне г.Одессы по ул.Каманина,22. Все мои соседи –смежники , скинувшись на коррупционный налог, свои участки уже давно приватизировали. Однако, я не хотел ни больше ,ни быстрее ,ни чужого,ни прочих бонусов ,поэтому решил пойти путем , согласно букве закона, что ,увы, оказалось чревато …

Итак, указанный Проект землеустройства был согласован мною со всеми, предусмотренными законодательством государственными органами, в частности, территориальным отделом Госкомзема, отделом градостроительства и архитектуры, управлением охраны субъектов культурного наследия, санитарно эпидемиологической службой, с управлением охраны окружающей природной среды в Одесской области. Кроме того, 27 апреля 2011, согласно действующей на тот период  ст.186-1 Земельного кодекса Украины ,Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием документации по землеустройству в г. Одессе, рассмотрев Проект землеустройства своим Заключением по № 01-40 / 21 / ПК признала соответствие его положений требованиям законов и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

 Со всеми предусмотренными документами Проект под опись-вложения был доставлен в Держземагентство. Однако,через некоторое время я получил письменное уведомление о том, что часть документов, указанных в описи, будто бы отправлены мной не были. По телефону я связался с Держземагентством, где меня соединили с одним из руководителей Департамента экспертиз Остапом Бортником, который предложил мне приехать в Киев и «совместно поискать» , якобы отсутствующие документы. Намек я понял, но приезжать отказался, т.к. свои обязанности я выполнил, да и откровенно не видел, и не вижу необходимости подобных контактов с госчиновником, справедливо полагая ,что именно подобные контакты и есть лакмусовая бумажка для коррупции... По данному факту, мной было направлено письмо уже экс –руководителю Держземагентства С.Тимченко о создании коррупционных условий в его Ведомстве госслужащими Департамента экспертиз. После чего, без каких либо комментариев, « отсутствующие» документы были найдены в указанном Ведомстве , Проект был зарегистрирован и через несколько дней я получил Высновок о… его, якобы неполном соответствии законодательству, нормам и правилам. Причем ни одного нарушения положений нормативных актов данный Висновок не содержал, зато в отместку за мою несговорчивость , содержались надуманные замечания, которые либо искажали действительность, либо такие, которые я выполнить не мог в принципе.

 Внесение в указанный Высновок  заведомо недостоверных  и невозможных к выполнению требований , как например, об отражении в проектной документации  границ защитной прибрежной полосы, которая  по г.Одессе никогда не разрабатывалась и  на данный момент отсутствует, данному Ведомству было известно заранее ,поэтому данное замечание является умышленным подталкиванием меня к решению вопроса способом не предусмотренным законом, а именно даче взятки.

 Постановлением Одесского окружного административного суда от 21.02.2013г. по делу № 1570/7750/2012 все замечания Держземагенства были признаны противоправными, как противоречащие Конституции и законам Украины, а Держземагентство было обязано принять решение о соответствии Проекта в порядке , предусмотренном законом. Решение местного суда было поддержано выводами апелляционной инстанции,а в дальнейшем и ВАСУ и 29.05.2013г. вступило в законную силу.

 

    Однако ,исполнять решение суда, по сути закоконодательного акта страны, ответственные служащие Центрального Ведомства государства Украина и не думали!

   В апреле 2014г. Госисполнитель Центрального Департамента принудительного исполнения судебных решений Минюста Украины г-н Борейко, в течение полугода таки не сумев выполнить исполнительный лист суда, встретив яростное сопротивление чиновников Держземагентства ,был вынужден обратиться  с Представлением № З-16801/5.-369/7 от 15.04.2014г. в Соломенский РО УМВД г. Киева о привлечении к уголовной ответственности по ст.382 УК виновных лиц данного ведомства, которые почти три года и доныне под разными искусственными предлогами не выполняют закон ,решение суда , издеваясь над правосудием и правами гражданина Украины. Однако, в нарушение ст.214 КПК информация о преступлении ,содержащаяся в Представлении госисполнителя ,в Единый реестр досудебных расследований внесена не была.

   Моя жалоба на имя Авакова о противоправных действиях нач. Соломенского РОВД осталась без ответа, а со стороны указанного нач-ка РОВД полковника Жукова получена информация, что исполнительный лист с реквизитами Судебной инстанции в адрес Госземагентства не поступал, а потому и нет оснований для действий,предусмотренных КПК. При этом,были проигнорированы не только нормы КПК Украины  ,ст.11 Закона о милиции об обязательной регистрации заявлений о преступлении,но и сама суть положений ст.124 Конституции об обязательности выполнения,не исполнительных листов  и т.п.,а  именно решений суда, вступивших в силу и уголовной ответственности имено за невыполнений таких решений . Более того , ответ начальника РОВД содержал массу цитат из отправленных мне ранее писем Госземагентста,что говорит о коллективном творчестве их написания.

   Мои неоднократные обращения в Держкомзем с требованием безоговорочного выполнения решения суда, сводились последним к очередным незаконным требованиям о предоставлении тех или иных документов…При этом все ответы , подписанные 1 –ым зам. руководителя Держкомзема г-ном А. Кадомским и подготовленные все тем же исполнителем О.Борником  не содержали ни малейшего намека на постановление суда, ни на нормы законов ,а сводились к обычной переписке. При этом,чтобы как-то обосновать одно из подобных незаконных требований , коррупционеры ведомства не погнушались и должностным подлогом, подменив направленный мной оригинал Висновка его цветокопией (отдельная история!) …

   24.06.2014г. Одесский апелляционный админсуд , рассмторев дело в порядке п.9 ст.267 КАСУ(судебный контроль) ,подобные действия Держземагентства  признал противоправными. Ведомство в очередной раз было обязано неукоснительно выполнить решение суда от 21.02.2013г., а требования о предоставлении дополнительных документов признанны незаконными. Суд также обязал Держземагентство в месячный срок предоставить суду отчет о выполнении его решения .

  Однако ,все постановления судов по-прежнему откровенно игнорируются. Тем самым мне цинично намекают, что в стране нет закона и силы, способной защитить  конституционные права гражданина, подталкивая к решению проблемы в единственно ,по их мнению, правильный способ- даче взятки… Это откровенный вызов и  государству Украина, которое оказалось бессильным против своеволия им же назначенных госчиновников и неспособным выполнять свои конституционные гарантии.

  Сложно даже представить, что правовая система любого демократического государства позволяла бы должностному лицу, невыполняющему решение суда, имеющего силу закона, откровенно нарушающему права граждан, безнаказанно занимать должность государственного служащего, дискредитируя и пороча орган государственной власти в глазах общества .А первые лица Ведомства, именующие себя патриотами и клянущиеся в любви к неньке Украине, о Решение, постановленное ее славным Именем, безбоязненно «вытирали ноги» , пренебрегая законным актом государства и нарушенными правами ее граждан.

   Конечно, я мог бы сразу  встретиться с  ответственным должностным лицом Держкомзема (Остапом Бортником), выслушать его «пожелания», решить с ним финансовые вопросы - и Конечно, я мог бы сразу встретиться с высокопоставленным служащим Департамента экспертиз не было бы сегодня этой 3-х-летней борьбы с Системой! Моя вина заключается не в надуманных, как Вам очевидно, «замечаниях» чиновников Держземагентства, признанных судом незаконными, а именно в том, - что я не покорился, отстаивая свое человеческое достоинство гражданина Украины и надежду на справедливость и законность функционирования государства Украина. Все понимаю , знаю, что мой случай не уникален, что несправедливость и беззаконие,как были так и остались неизменным правилом взаимоотношений власти с народом, а люди по-прежнему остаются бессправными ,ощущая на себе вопиющую несправедливость и ,к сожалению, «декларативный» характер украинской демократии…Созданная еще в коммунистические времена коррупционная и неуважающая права граждан Система не хочет меняться и просто мирно уйти в небытие, но и люди уже больше не хотят быть ее послушными рабами,что показала и  «Революция Достоинства»… Однако,сколько еще нужно крови ,чтобы заставить власть и бездушных, всегда  востребованных приспособленцев чинуш- этих  винтиков и рассадников  коррупции, остающихся как правило безнаказанными, жить по законам государства , бескорыстно служа его народу?!

Надеюсь на Вашу помощь и поддержку!

Заранее благодарю.

 

Як гадаєте, новий уряд зможе реалізувати ці "п’ять негайних кроків"? І як йому можемо допомогти? 

Додати коментар

Останні коментарі

Бути поінформованим